Grå stær (katarakt/cataract)

Grå stær (katarakt/cataract), er den vanligste sykdommen i øyets linse. Det er en fellesbetegnelse på tilstander som medfører uklarheter i linsen.

Flere typer og årsaker

Grå stær kan inndeles på ulike måter, blant annet ut fra lokalisering i linsen, alvorlighetsgrad og årsak.

Årsaker kan være:

  • Medfødt grå stær (cataracta congenita) kan være arvelig eller resultat av ytre påvirkning i fosterlivet. Røde hunder hos mor tidlig i svangerskapet kan være en årsak, men årsaken er ellers ofte ukjent.
  • Aldersrelatert grå stær (cataracta senilis) utvikler seg hos de aller fleste, men vi kjenner til at røyking og UV-lys disponerer.
  • Grå stær kan forekomme sekundært til andre sykdommer i øyet, for eksempel ved betennelser i øyet (inflammatoriske tilstander), uveitt, retinitis pigmentosa eller aniridi.
  • Grå stær ved andre sykdommer og tilstander. Den hyppigste er den metaboliske katarakt, ofte på grunn av diabetes mellitus (sukkersyke), men kan også sees ved ulike syndromer, for eksempel Downs syndrom.

Forekomst

Aldersrelatert grå stær oppstår vanligvis i høyere alder, men kan forekomme fra 40 års alder. I aldersgruppen 75 – 80 år vil ca. 50 % ha grå stær. På verdensbasis er ca. 20 millioner blinde på grunn av ubehandlet grå stær.

Øyesymptomer

  • synsnedsettelse som gir uskarpt syn, for eksempel når man leser avisen
  • blendning – synsfunksjonen kan variere avhengig av lysforhold, for eksempel ved bilkjøring i mørket og møtende trafikk eller i sterkt sollys
  • tiltagende nærsynthet (myopi)
  • monokulært dobbeltsyn, det vil si dobbeltsyn på et øye
  • mindre klare farger/fargeendringer, særlig blå
  • blindhet dersom ubehandlet, men med lysfornemmelsen i behold (ses spesielt i u-land)

Hvordan oppdage medfødt grå stær?

Ved medfødt grå stær mangler rød refleks. Det anbefales derfor gjennom «Nasjonale retningslinjer for undersøkelse av syn…» at undersøkelse av rød refleks gjøres hos alle nyfødte barn på barselavdelingen og ved 6 ukers kontroll på helsestasjon.

Hensikten er å oppdage katarakt så tidlig som mulig. Det er viktig at diagnosen stilles direkte etter fødselen, slik at en kataraktoperasjon kan gjennomføres innen barnet er blitt 6 uker gammelt. Amblyopi kan dermed unngås.

Da linsen hos barn har større brytningskraft enn hos voksne, må barnet bruke briller eller kontaktlinser i tillegg til den nye linsen som er operert inn. Det er viktig med oppfølging av synsutviklingen frem til barnet er i 8 – 10 års alder. Disse barna har i tillegg økt risiko for utvikling av grønn stær (glaukom).

Behandling og tiltak

Grå stær fjernes ved et operativt inngrep. Den gamle linsen erstattes av en ny, kunstig linse. Operasjonen gir gode resultater og utføres poliklinisk. Komplikasjoner er sjeldne, men ikke neglisjerbare og de vanligste er økt risiko for netthinneavløsning, hornhinneødem og alvorlig infeksjon (endoftalmitt).

Etterstær kan være en følge som oppstår hos ca. 20 % av de opererte. Ved etterstær danner det seg en hinne bakpå den nye, kunstige linsen. Denne hinnen fjernes med laserbehandling ved en øyepoliklinikk. Prosedyren er smertefri og enkel.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Høvding, G. (Red.) (2004). Oftalmologi – Nordisk lærebok og atlas (14. utg. ed.). Bergen: Studia.

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Hørsel, syn og språk. Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Hentet 29. januar 2020, fra Helsedirektoratet.

Les mer

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Vision 2020. Vision 2020 er et globalt initiativ for å bekjempe blindhet. Initiativet er et samarbeid mellom Verdens Helseorganisasjon og The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) og mange andre.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020