Grønn stær (glaukom)

Grønn stær (glaukom) er betegnelsen på tilstander som medfører synsfeltutfall på grunn av skade på synsnerven, som oftest på grunn av et forhøyet øyetrykk.

Bakgrunn

Trykket i øyet opprettholdes av kammervannet. For at trykket skal være konstant, må det være samsvar mellom produksjon og avløp av kammervann.

Kammervann produseres i strålelegemet ved at blodet filtreres gjennom et fint nettverk. Herfra renner væsken mot linsen for å gi den næring, og videre inn i fremre kammer. Drenasjen av kammervannet skjer i små avløpskanaler i kammervinkelen og tilbake inn i blodbanen.

Normalt har øyet et væsketrykk på 8 – 21 mmHg (kvikksølv). Trykk over 21 mmHg er en risikofaktor for utvikling av grønn stær. Det er viktig å være oppmerksom på at trykket kan være forhøyet uten at man har grønn stær, en tilstand som heter okulær hypertensjon.

Det finnes også grønn stær, der trykket egentlig ligger i normalområdet, men der nervevev likevel dør. Disse kalles normaltrykksglaukom (NTG). Ved NTG kan arv og forholdene i blodårene spille en større rolle i utviklingen. Trolig er mellom 30 og 50 % av alle primære åpenvinklede glaukomer normaltrykksglaukomer.

Ulike typer

Man inndeler grønn stær på bakgrunn av om den er primærsykdommen eller om den er sekundær til en annen sykdom:

Primært glaukom

Ved primært glaukom er det tilsynelatende ingen annen sykdomstilstand i øyet som kan forklare trykkstigningen. Primært glaukom inndeles i åpenvinklet glaukom og trangvinkel/vinkelblokkglaukom. Man skiller altså mellom om kammervinkelen er åpen eller lukket. Medfødt primært glaukom er en sjelden tilstand, som også tilhører denne gruppen.

  • Primært åpenvinklet glaukom er vanligst. Den utvikles langsomt og symptomfritt over mange år og gir ikke symptomer før synsnerven allerede har blitt skadet og synsfeltutfallene er blitt merkbare. De fleste som utvikler åpenvinklet glaukom er eldre. Tilstanden er kronisk og krever livslang behandling og oppfølging.
  • Vinkelblokkglaukom, også kalt akutt glaukom, skyldes at kammervinkelen blokkeres og at kammervæsken derfor ikke dreneres. Dette skjer raskt og er meget smertefullt.
  • Medfødt (kongenitt) glaukom er en sjelden tilstand som kan oppstå hos barn fra 0–2 års alder. På grunn av en medfødt feil i kammervinkelen, hindres avløpet av kammervæske og skaper trykkstigning.

Sekundært glaukom

Sekundært glaukom er en følgetilstand av en annen sykdom. Viktigst av disse er uveitt og regnbuehinnebetennelse, samt andre systemiske sykdommer som diabetes mellitus. Sekundært glaukom kan også forekomme ved traumer mot øyet, for eksempel slag som ødelegger kammervinkelen og hindrer avløp.

Risikofaktorer og årsaker

Primært åpenvinklet glaukom

Risikofaktorer for å utvikle primært åpenvinklet glaukom er forhøyet trykk i øyet, stigende alder, genetisk disposisjon, nærsynthet (myopi) og spesielle forhold i blodårene som åreforkalkning.

Vinkelblokkglaukom

Årsaken til vinkelblokkglaukom er at avløpet av kammervæsken er delvis eller helt blokkert. Det fører til en trykkstigning i øyet og fare for ødeleggelser på synsnerven.

Risikofaktorer for å utvikle vinkelblokkglaukom er langsynthet (hypermetropi). Det skyldes at det langsynte øyet er kort, og vinkelen mellom regnbuehinnen og trabekelverket hvor drenasjen av kammervæske finner sted derfor er trangere.

Forekomst

I Norge har ca. 40 000 personer grønn stær, men halvparten av disse er udiagnostisert. Primært åpenvinklet glaukom er den hyppigste formen.

Øyesymptomer

Nye tilfeller av åpenvinklet glaukom er uten symptomer og oppdages som oftest tilfeldig i forbindelse med andre undersøkelser av øyet, hos øyelege eller optiker. Da ses ofte større skader på det ene øyet og mindre skader på det andre. Grunnen til at man ikke oppdager det før, er at det friske øyet «overtar» for det syke.

I motsetning til åpenvinklet glaukom gir vinkelblokkglaukom mange symptomer, derav uklart syn, store øyesmerter, hodepine, kvalme og oppkast. Øyet blir rødt og pupillen lysstiv. Pasienten kan se regnbuer/fargede haloer rundt lyskilder.

Felles for åpenvinklet- og (ubehandlet) vinkelblokkglaukom er skaden de kan medføre på synsnerven. Skaden erkjennes ved at noe av synsfeltet faller bort. Dette starter oftest som små flekker (skotomer), som ved mer fremskreden sykdom utvikler seg til større sammenhengende synsfelttap hvor til slutt under 10 grader av synsfeltet er bevart. Først lider lyssensitiviteten i området som mistes, men etter hvert blir synstapet absolutt, det vil si at området blir blindt. Grønn stær kan medføre blindhet.

Behandling og tiltak

Øyelegen utreder ved undersøkelse av øynene, synsnervene, måling av trykket, undersøkelse av synsfelt, kammervinkelen og synsnerven. Synsnervene fotograferes enten med funduskamera og/eller med såkalt OCT (optical coherence tomography) som kan måle nervefiberlaget. Hornhinnens tykkelse måles. Behandling av glaukom er en spesialistoppgave. Behandlingen går ut på å senke trykket i øyet. Dette kan gjøres med medisiner, med laserbehandling eller kirurgisk:

  • Den medikamentelle behandling består av øyedråper som hemmer produksjonen av kammervæske, øker drenasjen eller en kombinasjon av disse. Behandlingen er livsvarig.
  • Flere former for laserbehandling benyttes i glaukombehandlingen, avhengig av hva som er den tilgrunnliggende årsak. Behandling med laser kan både hemme produksjonen av kammervæske og øke drenasjen.
  • Kirurgi utføres ved utilstrekkelig effekt av foregående. Det finnes flere ulike metoder og teknikker som har god effekt.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Norsk glaukomforening. Norsk Glaukomforening er en landsdekkende forening for pasienter og pårørende med glaukom (grønn stær). Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til dette er informasjon og motivasjon.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020