Keratokonus/keratoconus

Keratokonus/keratoconus er en formforandring av hornhinnen utover det som er normal hornhinneskjevhet (astigmatisme). Hornhinnen blir mer kjegleformet. Krumningen er oftest størst i pupilleområdet. Men i forhold til vanlig astigmatisme er hornhinneskjevheten asymmetrisk.

Årsak

Årsaken til keratokonus er ukjent. Tilstanden kan være arvelig.

Ofte ses keratokonus i forbindelse med andre sykdommer eller syndromer, som retinitis pigmentosa, Down syndrom, Ehlers-Danlos syndrom, Marfans syndrom og atopisk eksem.

Flere typer

Den vanligste formen for keratokonus er den progredierende formen. Den utvikler seg over mange år.

Det finnes også en akutt form for keratokonus, hydrops corneae.

Forekomst

Keratokonus er den hyppigste årsaken til endringer i hornhinnens form. Hyppigheten anslås til ca. 5-10 av 10 000.

Øyesymptomer

Symptomer er uskarpt syn og mysing. I milde tilfeller og/eller i startfasen kan dette korrigeres med en brille eller kontaktlinse (for nærsynthet og eventuelt astigmatisme).

Diagnosen

Oppstart er vanligst i ungdomsårene og heretter økende, men utviklingen stopper ofte tidlig. Hos andre kan utviklingen fortsette helt til hornhinnen er sterkt krummet og uklar og tykkelsen er redusert. Tilstanden rammer vanligvis begge øynene. Diagnosen kan stilles ved at man ser at øyelokket buler ut når man ser ovenfra eller ved inspeksjon fra siden. I tillegg kan optiker/øyelege måle krumningen med Placidos skive og/eller keratometri.

Behandling og tiltak

Tidlige stadier kan keratokonus behandles med en brille eller kontaktlinse. Disse må ofte skiftes fordi krummingen av hornhinnen tiltar. Dersom kontaktlinser og briller ikke lenger kan tilpasses, vurderes hornhinnetransplantasjon. Det utvikles også nye behandlingsmetoder, som riboflavin og UV bestråling i kombinasjon. Behandlingene er tilgjengelige ved øyenavdelingene.

Animasjoner og simulatorer

Se animasjon av øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Oslo universitetssykehus. (uten dato). Keratoconus. Hentet 2. mars 2018, fra Oslo universitessykehus.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 02.03.2018