Kolobom

Kolobom (colobom) er en defekt i regnbuehinnen (iris) som gjør at pupillen får form som et nøkkelhull istedenfor en sirkel. Når tilstanden kun er relatert til regnbuehinnen, kalles det iriskolobom.

I noen tilfeller er defekten mer omfattende, slik at strukturer bak iris også er inndratt. Det kan være strålelegemet (corpus ciliare), årehinnen (chorioidea), netthinnen (retina) eller synsnerven (nervus opticus).

Kolobom kan være ensidig eller dobbeltsidig.

Årsaker

Utviklingen av øyet i fosterlivet er kompleks og foregår nesten gjennom hele fostertilværelsen. Øyet er derfor følsomt for påvirkninger i en lang tidsperiode. Årsaken til kolobom er at øyeblæren, forstadiet til øyet, ikke har lukket seg ferdig under fosterutviklingen på grunn av en genetisk defekt.

Iris-kolobom kan også oppstå etter øyeoperasjoner eller traumer mot øyet.

Symptomer

Regnbuehinnens funksjon er å regulere lysmengden som treffer netthinnen. Det gjør den ved henholdsvis å trekke seg sammen eller slappe av, det vi ser som endringer i pupillens størrelse. Som oftest vil kolobom ikke gi noen symptomer, men man kan bli lysømfintlig og få blendingsproblemer, da mengden av lys som treffer netthinnen blir større.

Dersom defekten strekker seg lenger inn i øyet, kan den medføre alvorlige synstap.

Diagnosen

Diagnosen stilles ved å se på øyet, hvor man kan se defekten i iris. Ved oftalmoskopin kan man se om defekten i iris strekker seg lengre inn eller om den er isolert til iris. MR kan gi ytterligere informasjon om synsnerven.

Behandling og tiltak

Kolobom behandles ikke. Hjelpemidler som solbriller og skyggeluer kan hjelpe til dersom man er lysømfintlig. Ved større nedsettelse av synsfunksjon må behovet for hjelpemidler utredes.

Les mer om tilrettelegging for nedsatt synsfunksjon for småbarn, barn og unge eller voksne.

Andre sykdommer

Kolobom kan være del av CHARGE-syndromet, som er en sjelden tilstand med alvorlige misdannelser. Syndromet skyldes en genfeil.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: regnbuehinnen, strålelegemet, årehinnen, netthinnen og synsnerven – småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator om lysømfintlighet – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Sandvig, K. (ukjent dato). Kolobom. Hentet 13. september 2019, fra Store norske leksikon.

Les mer

NHI.no - Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).


										
					
Sist oppdatert 13.09.2019