Linseluksasjon (Ectopia lentis)

Linseluksasjon betyr at linsen ligger forskjøvet eller i feil posisjon i forhold til dens normale plassering. Dette skjer når bindevevstrådene (zonulatrådene), som normalt holder linsen sentrert, delvis eller helt mister kontakt med linsen.

Årsaker

Ofte skyldes linseluksasjon en øyeskade. Lukserte linser kan også være medfødt eller ledd i en rekke andre andre syndromer og sykdommer, for eksempel den sjeldne medfødte tilstanden ectopia lentis et pupillae (hvor det er asymmetriske og ektopiske pupiller og hvor linsen er feilplassert i motsatt retning av pupillenes stilling). Andre årsaker kan være Marfans syndrom, homocystinuria eller syfilis.

Ulike former

Man skiller mellom subluksasjon, hvor linsen bare er delvis feilplassert i linserommet, og luksasjon, hvor linsen har mistet opphenget helt. Linsen befinner seg da fritt flytende i glasslegemet, i fremre kammer eller ligger an mot retina/netthinnen.

Symptomer

Dersom linsen ikke sitter der den skal, kan det gi forskjellige symptomer ut fra hvilken vei den beveger seg.

  • Dersom den trykker seg bakover og inn i glasslegemet, kan det gi uveitt.
  • Dersom den trykker seg fremover opp mot regnbuehinnen, kan den blokkere kammervannsdrenasjen og gi akutt grønn stær (glaukom).

Diagnosen

Traumatisk linseluksasjon kommer ofte til uttrykk ledsaget av et rødt og smertefullt øye som følge av traumet.

Linseluksasjon kan være det første tegnet på en mer alvorlig generell sykdom. Det er derfor svært viktig å kartlegge den bakenforliggende årsaken til tilstanden.

Den vanligste årsaken til arvelig ectopia lentis er Marfans syndrom, hvor omkring 75 % av pasientene har linseluksasjon. Tilstanden kan også forårsake alvorlige komplikasjoner i øyet og i verste fall blindhet og krever derfor god oppfølging.

Vanligvis støtter linsen regnbuehinnen. Ved linseluksasjon kan øyelegen, ved å bruke et spesielt lys, se at regnbuehinnen beveger seg fordi den ikke lenger får denne støtten. Det er et tegn på linseluksasjon. Hornhinnediameter bør måles siden megalokornea er assosiert med Marfans syndrom. Øyetrykket bør måles og dilatert øyebunnsundersøkelse utføres, siden det kan oppstå netthinnerifter som en konsekvens av linseluksasjonen.

Behandling

Medisinsk behandling er brillekorreksjon og samtidig behandling av eventuell bakenforliggende sykdom/syndrom. Hos barn er dette et samarbeid mellom flere spesialistgrener. Genetisk veiledning kan også være aktuelt. Ved pupillar blokk må det utføres iridotomi og stigende øyetrykk med dråpebehandling.

Kirurgisk behandling vurderes individuelt og som regel på grunnlag av økende grad/progresjon av luksasjonen.

Animasjon

Se animasjon av linsen i øyet: småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

American Academy of Ophthalmology, Ectopia Lentis. Amerikansk nettside om linseluksasjon/Ectopia Lentis.

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.


										
					
Sist oppdatert 29.01.2020