Optikusnevritt

Optikusnevritt er en betennelse i synsnerven som medfører at nerveskjeden (myelinet) rundt nerven brytes ned. Synsnerven er ca. 5 cm lang og går fra netthinnepapillen til synsnervekrysningen (chiasma opticum), der de to synsnervene møtes.

Årsaker

  • Optikusnevritt kan oppstå alene uten kjent årsak.
  • Optikusnevritt kan oppstå som ledd i andre sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer. Den tetteste assosiasjonen er til multippel sklerose (MS), hvor optikusnevritt kan være debutsymptomet.
  • Hos barn kan virus være årsak til optikusnevritt.

Forekomst

  • 1-5 pr 100.000 pr år i Norge
  • 50 % av alle med optikusnevritt utvikler senere MS

Øyesymptomer

Symptomene er varierende, men rammer oftest først det ene øyet. Synet blir raskt svekket, men med store individuelle variasjoner fra lett sløring til blindhet. Smerter ved øyebeveglse og nedsatt fargesyn er klassiske symptomer.

Behandling og tiltak

Prognosen for optikusnevritt er relativt god, men utredning med blodprøver, urinprøve og gjerne radiologiske undersøkelser med oppfølgende behandling eller observasjon er vesentlig. Behandling med steroider kan være aktuelt og startes da etter vurdering og utredning ved spesialavdeling (ofte et samarbeid mellom øyeavdelingen og nevrologisk avdeling) på sykehus.

Ved gjentatte optikusnevritter forekommer varig synsnedsettelse.

Animasjon og illustrasjoner

Se animasjon av øyet og synsbanene – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

James, B., Chew, C., Bron, A. (2005). Øjensygdomme. København: FADLs forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

MS-forbundet - Multippel sklerose-forbundet. MS-forbundet er en interesseorganisasjon som skal ivareta og fremme interessene til mennesker med multippel sklerose (MS). Organisasjonen er for alle med MS, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS). Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.


										
					
Sist oppdatert 20.02.2020