Optikusnevritt

Optikusnevritt er en betennelse i synsnerven som medfører at nerveskjeden (myelinet) rundt nerven brytes ned. Synsnerven er ca. 5 cm lang og går fra netthinnepapillen til synsnervekrysningen (chiasma opticum), der de to synsnervene møtes.

Årsaker

  • Optikusnevritt kan oppstå alene uten kjent årsak.
  • Optikusnevritt kan oppstå som ledd i andre sykdommer, spesielt autoimmune sykdommer. Den tetteste assosiasjonen er til multippel sklerose (MS), hvor optikusnevritt kan være debutsymptomet.
  • Hos barn kan virus være årsak til optikusnevritt.

Forekomst

  • 1-5 pr 100.000 pr år i Norge
  • 50 % av alle med optikusnevritt utvikler senere MS

Øyesymptomer

Symptomene er varierende, men rammer oftest først det ene øyet. Synet blir raskt svekket, men med store individuelle variasjoner fra lett sløring til blindhet. Smerter ved øyebeveglse og nedsatt fargesyn er klassiske symptomer.

Behandling og tiltak

Prognosen for optikusnevritt er relativt god, men utredning og vurdering/observasjon er vesentlig. Behandling med steroider kan være aktuelt i store doser ved innleggelse i sykehus.

Ved gjentatte optikusnevritter forekommer varig synsnedsettelse.

Grunnet sammenheng med multippel sklerose, utredes pasienter med optikusnevritt nevrologisk for dette.

Animasjon og illustrasjoner

Se animasjon av øyet og synsbanene – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

James, B., Chew, C., Bron, A. (2005). Øjensygdomme. København: FADLs forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Les mer

MS-forbundet. Interesseorganisasjon av og for personer med multippel sklerose. Den skal ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose og arbeide for å bekjempe sykdommen.

Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS). Kompetansetjenesten er et tilbud for pasienter, pårørende, helsepersonell og andre med behov for informasjon om MS i Norge. Vi driver ikke med behandling av pasienter, men med formidling, forskning, fagutvikling og undervisning.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 13.09.2019