Skader på øyet og øyeregionen

Øyet ligger i øyehulen, orbita, hvor det er godt beskyttet av skjelettet og fettvev. Her ligger øyemusklene, blodkar og synsnerven. Øyet beskyttes også av øyelokkene med øyevippene og av tåreapparatet.

Til tross for at øyet er godt beskyttet, er traumer mot og skader på øyet og øyeregionen hyppige. De skjer på arbeid, i fritiden og ved trafikkulykker. Noen skader er alvorlige og skader mot øyet utgjør ca. 10 % av alle innleggelser på øyeavdelinger.

Det kan dreie seg om mekaniske, kjemiske eller strålingsskader:

Mindre skader

Lett hornhinneavskrapning, fremmedlegemer og annet behandles på legevakten med antibiotika, smertestillende og/eller pupillutvidende medisiner. Tilstandene er smertefulle, men leges som regel raskt uten følger for synet.

Kontusjonsskader

Stumpe traumer mot øyet, av slag eller liten hard ball kan skade strukturer i og omkring øyet selv om selve øyeeplet ikke skades. Dette er kontusjonsskader, hvorav de hyppigste er orbitafaktur og blødning i fremre kammer.

Orbitafraktur

Kraftige slag mot øyeregionen kan forårsake brudd i en eller flere av skjellettdelene som danner øyehulen. Det vanligste bruddet er den såkalte ”blow-out”-frakturen, der bruddet er i gulvet i øyehulen. Ved en slik fraktur kan følesansen på kinnet endres, øyet kan falle innover og problemer med å bevege øyet kan oppstå grunnet inneklemming av den eksterne øyemuskulatur. Dobbeltsyn og redusert syn er vanlig. Behandlingen gis ved øyenavdeling i samarbeid med øre-nese-hals spesialister, som ved operasjon legger et ”nytt gulv” – plate – på det brukne gulvet.

Blødning i fremre kammer (hyfema)

Slag mot øyet kan øke trykket så mye i øyet at blodkar i regnbuehinnen eller strålelegemet sprekker og det oppstår blødning. Blodet samler seg foran pupillen. Øyelege vurderer skaden slik at eventuelle komplikasjoner kan behandles. Absolutt ro i tre dager og unngåing av tv-spill og lesning er påkrevet for å hindre ny blødning.

Uveitt, grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom) og netthinneavløsning er kjente komplikasjoner etter kontusjonsskader.

Perforerende øyetraumer

Skader etter gjenstander som trenger inn i øyet kan skape infeksjoner og skade strukturer i øyet. Disse er alltid alvorlige og skadene kan være synstruende.

Perforerende skader forårsakes av metall/stensplinter ved sveising, luftgevær eller patroner. Mange blir årlig skadet av nyttårsraketter.

Det er viktig at man ikke drypper eller smører øyet, men vurderes av lege/øyelege. Fremmedlegemet er vanskelig å se, CT – eller MR-scanning må utføres. Fremmedlegemet fjernes ved operasjon og det gis medisinsk behandling.

Bruk av beskyttelsesbriller er avgjørende for å forebygge spisse traumer skade og skal være rutine i utsatte yrker.

Kjemiske skader

Syrer og baser er etsende og spesielt mot øynene. Sterke baser som salmiakk, lut, torskegalle og kalkoppløsninger er farlige, fordi de i tillegg til å lage overflateetsninger kan fortsette ødeleggelsen av vevet innover i øyet. Ofte omfatter skaden begge øynene og kan i verste tilfelle medføre uopprettelige skader og dermed nedsatt syn eller blindhet.

Behandlingen etter en etseskade på øyet er hurtigst mulig skylling med vann. Skyllingen vil fortynne det etsende stoffet og minske skadeomfanget. Man bør minimum skylle i 20 minutter og helst bevege øyet slik at alle deler av øyet blir skylt.

Bruk av beskyttelsesbriller er avgjørende for å hindre etseskade og skal være rutine i utsatte yrker. Øyeskylling med korrekt utstyr er vanlig førstehjelp og bør alltid gjennomgås på arbeidsplassen.

Bestrålingsskader

Stråling kan skade øynene – for eksempel UV-stråling (ultrafiolett stråling), synlig lys og ioniserende stråling.

UV-stråling fra solen forårsaker snøblindhet og ”sveiseblink”. Snøblindhet oppstår når man ser sollys reflektert i snø eller vann. Hornhinnen absorberer UV-lyset og skades. Ved ”sveiseblink” er årsaken kunstige lyskilder som halogenlamper, sveiselys eller solarium. Tilstanden er smertefull, men vil vanligvis ikke gi varige synsproblemer, behandles med antibiotika og smertestillende.

Direkte sollys, som kan oppstå ved å se rett på solen under en solformørkelse er meget alvorlig. Øyets brytende medier, hornhinnen og linsen, virker som brennglass og strålingen gir derfor irreversible brannskader i makula. Resulatet er permanent svekket skarpsyn. Man fraråder derfor å se direkte på solen uten spesialbriller.

Ioniserende stråling, som røntgenstråling og laserstråler skader konjunktiva, hornhinnen, linsen og netthinnen. Tildekking er vesentlig, dersom øyet ikke selv er et mål.

Animasjon

Se animasjon av øyet – småbarn, barn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Sandvig, K. (ukjent dato). Øyeskade. Hentet 30. juni 2016, fra Store norske leksikon.

Les mer

NHI.no – Norsk helseinformatikk. Nettsider om helse. Basert på oppslagsverket Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.06.2016