Retinopathy of prematurity (ROP)

Retinopathy of prematurity (ROP) (retinopati hos premature) skyldes en mangelfull utvikling av netthinnen hos det fortidligfødte barn. De alvorligste tilfellene medfører netthinneavløsning og blindhet. Heldigvis er det sjelden tilfelle i dag grunnet forbedrede behandlingsmuligheter.

Årsaker

Øyets og netthinnens anlegg dannes tidlig i fosterlivet, men den ferdige utviklingen, og spesielt blodforsyningen av netthinnen, skjer først mot slutten av fostertilværelsen. Et barn som er født før 32. uke eller med en fødselsvekt under 1500 gram er i faresonen for å utvikle ROP. Sannsynligheten for dette er større jo tidligere barnet er født og jo mindre barnet er.

Dersom blodtilførselen til netthinnen ikke er tilstrekkelig ved fødselen, kan det enten føre til at deler at netthinnen ikke får tilført blod, eller at det dannes nye og skjøre blodårer som respons på oksygenmangelen. Disse blodårene kan briste og skape blødninger i netthinnen (retina). Dette leges, men arrvevet som dannes kan medføre risiko for netthinneavløsning og blindhet.

Symptomer og tegn

ROP deles inn i stadier på bakgrunn av dannelsen av nye blodkar. De mildeste stadiene gir ingen symptomer, mens mest alvorlige kan medføre netthinneavløsning og blindhet.

Diagnosen

Undersøkelse for ROP skjer hos alle premature barn.

Diagnosen stilles av øyelege som ved bruk av et oftalmoskop (instrument for å undersøke øyets indre) kan se forandringer i netthinnen som tyder på ROP. Det vil være en skillelinje mellom delene av netthinnen som har god blodtilførsel og delene av netthinnen som ikke har blodtilførsel.

Er ROP forbundet med andre sykdommer?

Et barn med ROP har større sannsynlighet for å utvikle nærsynthet (myopi), grønn stær (glaukom), grå stær (katarakt) samt skjeling senere i livet.

Behandling og tiltak

De mildeste formene for ROP behandles ikke, men man har tette oppfølginger slik at en eventuell videreutvikling oppdages. Mer alvorlige former for ROP behandles med laser. Behandlingen har i de fleste tilfeller god effekt.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: netthinnen.

Se synssimulator for uskarpt syn og innskrenket synsfelt.

Kilder

Duker, J. S., Yanoff, M. (2004). Ophtalmology, second edition. St. Louis: Mosby.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.06.2016