Skjeling (strabisme)

Samspillet mellom de to øynenes muskler er komplisert og sårbart og kan skades ved blant annet nerveskader, hjerneslag, hjerneblødninger mm. Hjerneskader kan føre til svekket øyemuskulatur. Skjeling (strabisme) kan oppstå som et resultat av at øyemusklene ikke samarbeider presist nok.

Optiske forhold, slik som ulik brytning i de to øynene, kan også føre til skjeling. Når vi skal se på et objekt, rettes begge øynene mot objektet. Hvis bildet skal bli klart, må det reflekterte lyset samles i den gule flekk (macula) på begge øyne samtidig. Øyemuskulaturens dirigering av øyeeplet er avgjørende for om bildet faktisk treffer den gule flekk.

Les om amblyopi.

Les om brytningsfeil.

Les om lappbehandling (småbarn).

Les om lappbehandling (barn og unge).

Les om samsyn.

Les mer

Norsk ortoptisters forening (NOF). (2010). Skjeling. Hentet 1. mars 2016, fra Norsk ortoptisters forening.

Sandvik, K. (2009). Samsyn. Hentet 1. mars 2016, fra Store norske leksikon.

Sandvig, K. (2009). Skjeling. Hentet 1. mars 2016, fra Store norske leksikon.

Skjeling. Lenker til flere artikler om skjeling, fra Norsk helseinformatikk.

Helse sør-øst – Sykehuset Innlandet HF – om strabisme (skjeling). Sykehuset Innlandet har blant annet utarbeidet behandlingslinje ved strabisme (skjeling) hos barn og ungdom under 18 år.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 01.03.2016