Trakom

Trakom er en betennelse i øyets slimhinne, conjunctiva. Ved gjentakne infeksjoner kan betennelsen bli kronisk og det oppstår arr i conjunctiva. Det fører til skrumpning av vevet og drag av øyelokket og øyevippene innover mot øyeeplet (entropion). Når øyelokkene feilstilles og øyevippene skraper opp hornhinnen vil sår og arrvev gjøre hornhinnen uklar og blindhet kan bli resultatet.

Trakom er den nest hyppigste årsak til blindhet på verdensbasis idag, etter grå stær (katarakt).

Årsaker

Årsaken til trakom er infeksjon med parasitten chlamydia trachomatis.

Forekomst

WHO skriver:

Trakom er en smittsom sykdom, og er i dag ansvarlig for cirka 3 % av verdens blindhet. På verdensbasis er rundt 8 millioner mennesker irreversibelt synshemmet av trakom; anslagsvis er det 84 millioner tilfeller av aktiv sykdom som har behov for behandling, hvis blindhet skal forhindres.

(WHO, 2014, egen oversettelse)

Sykdommen forekommer først og fremst i u-land og tropiske områder, spesielt i varme og tørre områder. Det er sammenheng mellom dårlige sanitære forhold, tette boforhold og forekomsten av trakom. Sykdommen er hyppigst hos barn og kvinner og er meget smittsom.

Smitteveier

Parasitten chlamydia trachomatis smitter ved direkte eller indirekte kontakt. Infiserte hender, håndklær og så videre kan overføre smitten. Parasitten kan også overføres via fluer.

Symptomer

Rødhet, tåreflod og irritasjon av øyet er symptomer på trakom. Trakom skal mistenkes hvis man opplever disse symptomene etter opphold på steder hvor trakom er hyppig forekommende.

Diagnosen stilles ved at man påviser parasitten i en prøve fra et betent øye.

Behandling og tiltak

Trakom behandles med antibiotika, salve og tabletter. Behandlingen er effektiv, men kan være utilgjengelig i de landene som trenger det. I områder med høy forekomst av trakom er det dessuten stor sannsynlighet for å bli smittet igjen.

Feilstilling av øyelokkene eller entropion må behandles kirurgisk.

WHO har som mål å utrydde forekomsten av trakom gjennom “Alliance for Global Elimination of Trachoma by the year 2020”. Målet er å hindre smitte ved å sette inn tiltak mot dårlige hygieniske og sanitære forhold.

Fakta ark fra WHO

Trakom er forårsaket av en øyeinfeksjon med bakterien Chlamydia trachomatis.

Man tror det er endemisk i 51 land, og er årsaken til at 1,8 millioner mennesker har synsnedsettelse, hvorav 0,5 millioner er blinde.

Omtrent 232 millioner mennesker bor i trakom-endemiske områder og står i fare for infeksjon.

Smitte spres gjennom personlig kontakt (hender, klær) og av fluer som har vært i kontakt med væske fra øyne og nese på smittede personer.

Med gjentatte episoder med infeksjon gjennom mange år, kan kroniske følgetilstander oppstå, med smerter og ubehag og permanent skade på hornhinnen i øyet, som fører til irreversibel synsnedsettelse eller blindhet.

World Health Assembly resolusjon fra 1998 retter seg mot å eliminere trakom som et helseproblem innen 2020.

I 2013 fikk nesten 234 000 mennesker kirurgisk behandling for langtkommet sykdom, og anslagsvis 55 millioner ble behandlet med antibiotika for trakom.

(WHO, 2015. Egen oversettelse)

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Store norske leksikon. (2012). Trakom. Hentet 30. juni 2016, fra Store norske leksikon.

WHO. (2014). Prevention of Blindness and Visual Impairment – Trachoma. Hentet 30. juni 2016, fra World Health Organization (WHO).

WHO. (2015). Trachoma. Hentet 30. juni 2016 fra World Health Organization (WHO).


										
					
Sist oppdatert 13.09.2019