Trakom

Trakom er en betennelse i øyets slimhinne, conjunctiva. Ved gjentatte infeksjoner kan betennelsen bli kronisk og det oppstår arr i conjunctiva. Det fører til skrumpning av vevet og drag av øyelokket og øyevippene innover mot øyeeplet (entropion). Når øyelokkene feilstilles og øyevippene skraper opp hornhinnen vil sår og arrvev gjøre hornhinnen uklar og blindhet kan bli resultatet.

Trakom er den nest hyppigste årsak til blindhet på verdensbasis i dag, etter grå stær (katarakt).

Årsaker

Årsaken til trakom er infeksjon med parasitten chlamydia trachomatis.

Forekomst

Sykdommen forekommer først og fremst i u-land og tropiske områder, spesielt i varme og tørre områder. Det er sammenheng mellom dårlige sanitære forhold, tette boforhold og forekomsten av trakom. Sykdommen er hyppigst hos barn og kvinner og er meget smittsom.

Smitteveier

Parasitten chlamydia trachomatis smitter ved direkte eller indirekte kontakt. Infiserte hender, håndklær og så videre kan overføre smitten. Parasitten kan også overføres via fluer.

Symptomer

Rødhet, tåreflod og irritasjon av øyet er symptomer på trakom. Trakom skal mistenkes hvis man opplever disse symptomene etter opphold på steder hvor trakom er hyppig forekommende.

Diagnosen stilles ved at man påviser parasitten i en prøve fra et betent øye.

Behandling og tiltak

Trakom behandles med antibiotika, salve og tabletter. Behandlingen er effektiv, men kan være utilgjengelig i de landene som trenger det. I områder med høy forekomst av trakom er det dessuten stor sannsynlighet for å bli smittet igjen.

Feilstilling av øyelokkene eller entropion må behandles kirurgisk.

WHO har som mål å utrydde forekomsten av trakom gjennom “Alliance for Global Elimination of Trachoma by the year 2020”. Målet er å hindre smitte ved å sette inn tiltak mot dårlige hygieniske og sanitære forhold.

Fakta ark fra WHO

Trakom er en sykdom i øyet forårsaket av infeksjon med bakterien Chlamydia trachomatis.

Det er et folkehelseproblem i 44 land, og er ansvarlig for blindhet eller synshemming hos rundt 1,9 millioner mennesker.

Blindhet fra trakom er irreversibel. Basert på data fra mars 2020, lever 137 millioner mennesker i trakom endemiske områder og risikerer trakomblindhet.

Infeksjon sprer seg gjennom personlig kontakt (via hender, klær eller sengetøy) og av fluer som har vært i kontakt med væske fra øynene eller nesen til en smittet person.

Ved gjentatte infeksjonsepisoder over mange år, kan øyevippene trekkes inn slik at de gnir seg på overflaten av øyet, med smerte og ubehag og permanent skade på hornhinnen.

(…)

(WHO, 2020. Egen oversettelse)

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Lægehåndbogen. Dansk, tilpasset og oversatt utgave av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), utgitt av Norsk Helseinformatikk (NHI).

Store norske leksikon. (2018). Trakom. Hentet fra Store norske leksikon.

WHO. (2014). Prevention of Blindness and Visual Impairment – Trachoma. Hentet fra World Health Organization (WHO).

WHO. (2020). Trachoma. Fakta-ark. Hentet fra World Health Organization (WHO).


										
					
Sist oppdatert 06.11.2020