Uveitt

Uvea er en samlebetegnelse for regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (chorioidea). Uveitt betyr betennelse i uvea.

Betennelsen kan skyldes infeksjon, skade, generell betennelsessykdom i kroppen eller immunologisk sykdom.  Immunologisk vil si at kroppens eget immunforsvar angriper strukturer i egen kropp, i dette tilfellet i øyet. Det kalles en autoimmun sykdom.

Ulike typer

Man deler de forskjellige typene uveitt inn på bakgrunn av lokalisering i øyet (fremre, intermediær eller bakre), etter årsaken til tilstanden og om den oppstår akutt eller er kronisk.

Fremre uveitt kalles også regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt) og er den vanligste formen. Årsakene til regnbuehinnebetennelse er i mange tilfeller ikke kjent, men har hos noen sammenheng med systemsykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom, inflammatoriske tarmsykdommer og bindevevssykdommer.

Symptomer og funn

Symptomene oppstår oftest over noen dager og oftest på ett øye. Hos barn kan tilstanden være stum og oppdages først når barnet har mistet synet på ett øye.

Vanlige symptomer er ellers:

  • smerter
  • rødt øye
  • tåreflod
  • lysømfintlighet
  • sløret syn
  • kantete eller uregelmessig pupille

Behandling og tiltak

Målet med behandlingen er å stoppe betennelsen, dempe smertene og forhindre komplikasjoner.

Behandlingen gis av øyelege som også følger opp inntil betennelsen har gått over.

Behandlingen vil i de fleste tilfeller være øyedråper med kortison for å stanse eller dempe betennelsen og ofte salve med kortison til natten. I tillegg gis ofte andre øyedråper som vil gjøre pupillen større, og dermed motvirke sammenvoksinger og dempe smerten som følge av spasme i iris. Dersom betennelsen er uttalt gis det også kortison i tablettform.

Solbriller hjelper mot lysømfintlighet.

Forløp

Med riktig behandling, vil en fremre uveitt uten bakenforliggende årsaker oftest gå over uten komplikasjoner i løpet av noen dager til et par uker.

Komplikasjoner i form av sammenvoksinger, at regnbuehinnen klistrer seg fast på linsen eller hornhinnens innside, er velkjent og vanlig. Dette skyldes utskillelse av fibrin. Sammenvoksingene kan føre til grønn stær (glaukom/glaucom), da kammervannets avløp forhindres og trykket i øyet stiger.

Mange opplever at uveitten kommer tilbake og øyelegebehandling blir viktig igjen. Gjentatte tilfeller av uveitt nødvendiggjør en generell medisinsk utredning for å finne en eventuell grunnsykdom. Slik utredning gjøres av alle barn med førstegangs uveitt.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: regnbuehinnen, strålelegemet og årehinnen – småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator om: lysømfintlighet og uskarpt syn – småbarnbarn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Les mer

Norsk Revmatikerforbund (NRF). Hjemmeside for Norsk Revmatikerforbund (NRF). Forbundets viktigste arbeidsfelt er forskning, informasjon og opplæring om revmatiske sykdommer.


										
					
Sist oppdatert 06.11.2020