Uveitt

Uvea er en samlebetegnelse for regnbuehinnen (iris), strålelegemet (corpus ciliare) og årehinnen (chorioidea). Uveitt betyr inflammasjon i uvea.

Inflammasjonen er oftest immunologisk, det vil si at kroppens eget immunforsvar angriper strukturer i egen kropp, i dette tilfellet i øyet. Det kalles en autoimmun sykdom. I sjeldnere tilfeller skyldes det en mikroorganisme, for eksempel en bakterie eller et virus.

Ulike typer

Man deler de forskjellige typene uveitt inn på bakgrunn av lokalisering i øyet (fremre, intermediær eller bakre), etter årsaken til tilstanden og om den oppstår akutt eller er kronisk.

Fremre uveitt kalles også regnbuehinnebetennelse (iridocyclitt) og er den vanligste formen. Årsakene til regnbuehinnebetennelse er i mange tilfeller ikke kjent, men har hos noen sammenheng med systemsykdommer som leddgikt, Bechterevs sykdom, inflammatoriske tarmsykdommer og bindevevssykdommer.

Symptomer og funn

Symptomene oppstår oftest over noen dager og oftest på ett øye. Disse kan være:

  • Smerter og problemer med å åpne øyet. Smertene kan bre seg til tinningen og/eller til kjeven.
  • rødt øye
  • tåreflod
  • lysømfintlighet
  • sløret syn
  • kantete eller uregelmessig pupill

Behandling og tiltak

Målet med behandlingen er å stoppe inflammasjonen, dempe smertene og forhindre komplikasjoner.

Behandlingen gis av øyelege som også følger opp inntil inflammasjonen har gått over.

Behandlingen vil i de fleste tilfeller være øyedråper som vil gjøre pupillen større, og dermed motvirke sammenvoksninger. Andre øyedråper med kortison gis for å dempe eller stanse inflammasjonen. I tillegg gis smertestillende medisin.

Solbriller hjelper mot lysømfintlighet.

Forløp

Med den riktige behandling, vil inflammasjonen oftest gå over uten komplikasjoner i løpet av noen dager til et par uker.

Komplikasjoner i form av sammenvoksninger, at regnbuehinnen klistrer seg fast på linsen eller hornhinnens innside, er velkjent og vanlig. Dette skyldes utskillelse av fibrin. Sammenvoskningene kan føre til grønn stær (glaukom/glaucom), da kammervannets avløp forhindres og trykket i øyet stiger.

Mange opplever at uveitten kommer tilbake og øyelegebehandling blir igjen viktig. Gjentatte tilfeller av uveitt nødvendiggjør en generell medisinsk utredning for å finne en eventuell grunnsykdom.

Animasjon og simulator

Se animasjon av øyet: regnbuehinnen, strålelegemet og årehinnen – småbarn, barn og unge eller voksne.

Se synssimulator om: lysømfintlighet og uskarpt syn – småbarnbarn og unge eller voksne.

Kilder

Fahmy, P., Hamann, S., Larsen, M., & Sjølie, A. K. (2009). Praktisk oftalmologi. København: Gads forlag.

Les mer

Norsk Revmatikerforbund (NRF). Hjemmeside for Norsk Revmatikerforbund (NRF). Forbundets viktigste arbeidsfelt er forskning, informasjon og opplæring om revmatiske sykdommer.


										
					
Sist oppdatert 30.06.2016