Flash-innhold på sansetap.no

Sansetap hadde utviklet en egen mediespiller i programvaren Adobe Flash Player

Dette gjorde det mulig å spille av animasjonene og simulatorene, samt den universell utforming av videosekvensene.

Dessverre er det ikke støtte for Adobe Flash Player etter 1. januar 2021. Av den grunn kan  ikke animasjonene og simulatorene på sansetap.no spilles av lenger.

De universelle utformingen av videoene er heller ikke mulig (tegnspråktolking, synstolking og teksting for hørselshemmede).


										
					
Sist oppdatert 19.01.2021