Kort om sansetap.no

Høst 2008

 • «Syn og hørsel hos eldre» / «sansetap.no» blir lansert
 • Finansieres med midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering
 • Søkerinstans: Hørselshemmedes Landsforbund
 • Ansvar for innholdet: Skådalen kompetansesenter, Regionsenteret for døvblinde (nå Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet)
 • Produsert av InterMedia, Universitetet i Oslo
 • Redaktør: Else Marie Svingen

2009 – 2012

 • «Syn og hørsel hos eldre» / sansetap.no utvides og videreutvikles til å gjelde alle aldersgrupper
 • Finansieres med midler fra Helsedirektoratet
 • Skådalen kompetansesenter (nå Statped sørøst, fagavdeling hørsel og Statped, faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet) leder arbeidet
 • Samarbeidspartnere:
  • InterMedia ved Universitetet i Oslo
  • Huseby kompetansesenter (nå Statped sørøst, fagavdeling syn)
  • Nedre Gausen kompetansesenter (nå Statped sørøst, fagavdeling hørsel)
 • «sansetap.no» relanseres høst 2012
 • Driftes av Statped
 • Ansvarlig redaktør: Bitten H. Ikdahl
 • Prosjektleder/redaktør: Nina Sellæg

2013

 • Driftes av Statped med støtte til teknisk drift fra Helsedirektoratet
 • Ansvarlig redaktør: Tone Mørk
 • Redaktør: Nina Sellæg

2014 – 2017

 • Driftes av Statped – både faglig og teknisk
 • Ansvarlig redaktør: Tone Mørk
 • Redaktør: Nina Sellæg

Nettportalen sansetap.no (småbarn, barn og unge, voksne) omfatter ca. 1600 tekstsider, ca. 2000 lenker til videre lesing, ca. 100 små videosekvenser (universelt utformet), animasjoner av øyet og øret og simulatorer av hvordan det kan være å se og høre med nedsatt syn og hørsel.

Det er lagt vekt på mestring og muligheter.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 04.12.2017