Illustrasjon for småbarn hørsel

Småbarn – hørsel

Nettsidene småbarn – hørsel handler om barn under skolealder, og om å ha og leve med nedsatt hørsel og døvhet.

Informasjonen på de følgende sidene kan være nyttig enten du er fagperson, foreldre, i familie med eller er interessert i å lære om hørsel, hørselsnedsettelse og døvhet. Noe kan også være interessant for barnet selv eller lekekameratene.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosekvenser av småbarn i lek og samvær med lekekamerater og familie. Alle videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om hørsel – Her ligger faktaopplysninger om hørsel og ulike hørselsnedsettelser. I tillegg til faktaavsnittene finnes det en animasjon om hørsel. Hørselssimulatorene demonstrerer hvordan noen hørselsnedsettelser kan oppleves, med og uten bakgrunnsstøy (diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap).

Deltakelse – Disse sidene handler om samspill og kommunikasjon. Målet er at barnet skal være aktivt, deltakende og føle mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.

Tilrettelegging – Når et barn har nedsatt hørsel eller er døvt, er det ulike muligheter til å tilrettelegge miljøet rundt slik at konsekvensene blir minst mulig. En kan både tilrettelegge for maksimal utnyttelse av hørsel der det er mulig, og en kan kompensere med å legge tilrette for bruk av synssansen. På disse nettsidene ligger det informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging og om hjelpemidler. Her finnes også tips om forberedelse til barnehage og skole.

Ofte stilte spørsmål – Kanskje finner du noe av det du lurer på her?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om småbarn og hørsel, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst fra venstre:

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020