Deltakelse

På disse sidene om deltakelse, kan du lese om læring og utvikling hos småbarn på en rekke områder. Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger for barnet, slik at det blir best mulig rustet til å være aktivt deltakende hjemme, med lekekamerater og i barnehagen.

To barn leker med togbane på gulvet.

Utvikling av sosiale og intellektuelle egenskaper forutsetter mulighet for deltakelse og samspill med andre, både med voksne og med jevnaldrende. Gjennom småbarnsårene trenger barnet å utvikle stadig nye ferdigheter i samspill, kommunikasjon, språk og utvikling av begreper.

For at denne utviklingen skal komme i gang tidlig, er det viktig å være oppmerksom på

  • hvordan barnet utnytter sansene sine
  • hva som er viktig å tenke på når det gjelder lek og fysisk aktivitet
  • hvordan omgivelsene kan bidra til at kommunikasjonen bli best mulig
  • hvordan praktiske utfordringer løses i hverdagen

Deltakelse i hverdagen er viktig for barnets utvikling, både i familien, i barnehagen, med venner og i andre sammenhenger. Det er viktig at barnet får utnyttet sine ressurser, og da vil mye være avhengig av omgivelsene.

Det er mange egenskaper ved omgivelsene som vil påvirke barnets utvikling, blant annet:

Familien

  • er det flere med nedsatt hørsel i familien?
  • er det mye eller lite kommunikasjon i familien?

Barnehagen

  • relasjoner til jevnaldrende barn
  • relasjoner til voksne

Nærmiljøet

  • finnes det andre med hørselstap i nærheten?

										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 05.06.2014