Bruk av hørselssansen

Jente som lytter.

Hørsel og syn gir oss informasjon om omgivelsene, både i nærheten og på lenger avstand.

Hva brukes hørselen til?

Hørselen er viktig i forbindelse med:

  • kommunikasjon
  • orientering og varsling
  • opplevelser av lyd

Kommunikasjon

Hørselen er den viktigste sansen for å utvikle lytteferdighet og tilegne seg talespråk. Barnet blir påvirket av lyd allerede i mors mage og mange opplever at barnet kjenner igjen og blir rolig av mors stemme fra fødselen av.

Orientering og varsling

Lydene omkring oss hjelper oss til å orientere oss i omgivelsene. Selv lette hørselstap kan gjøre det vanskelig å orientere seg og finne ut hvor lyder kommer fra.

Lyder som barnet hører gir det mulighet til å forberede seg på det som skjer. For et barn med nedsatt hørsel blir det viktig å utnytte synet.

Opplevelser av lyd

De første leveårene erfarer barnet lyd og knytter dette til opplevelser. De blir kjent med dagligdagse lyder som gir viktig informasjon. De lærer å skille stemmer fra hverandre. Dette gir forutsigbarhet og trygghet.

Ulike lyder kan være kilde til mange gode hørselsopplevelser som kjente stemmer, sang og musikk og dyrelyder. Men lyd kan også oppleves negativt i form av bråk og støy.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2019