Språk – hva er det?

Barnet har en medfødt evne til kommunikasjon og egen drivkraft til det å kommunisere. Felles oppmerksomhet er grunnleggende ved menneskelig kommunikasjon og er nødvendig for barns tilegnelse av språk.

Et barns språk er påvirket av:

  • arvede egenskaper
  • de kulturelle betingelsene barnet vokser opp under

Voksen og barn som har felles oppmerksomhet mot innsetting av tegning i ringperm.Gjennom språket forstår vi oss selv og våre omgivelser. Det gir oss mulighet til å reflektere over det som skjer i våre liv, og bidrar til å organisere tankene våre.

Språket blir en del av vår identitet og gir oss muligheten til å kommunisere med andre mennesker, slik at vi føler tilhørighet i et samfunn.

 

Barn utvikler seg på flere områder samtidig, både:

  • språklig
  • sosialt
  • emosjonelt
  • intellektuelt

Barn og voksen snakker sammen på tegnspråk.Språk gjør at mennesker kan bringe frem hørbare ytringer (som tale) eller synlige ytringer (som tegn og skrift). Disse ytringene kan gi meldinger om tanker, følelser og sanseinntrykk fra menneske til menneske.

Språk er et symbolsystem, som består av ord eller tegn som representerer gjenstander, hendelser, fenomener og liknende.

For at et språk skal gi mening må visse regler følges. Ordenes og tegnenes rekkefølge og bøyninger er eksempler på slike regler. Det finnes et stort antall forskjellige språk med ulik gramatikk som skifter fra samfunn til samfunn, på samme måte som for eksempel regler for sosial atferd.

Valg av språk kan endres

Barnets utvikling vil vise hva som er den beste kommunikasjonsformen for barnet. Valg av språk kan endres underveis. Det går an å lære flere språk og kommunikasjonsformer og benytte det som til en hver tid er mest effektivt.

Kilder

Simonsen, H. G. (2011). Språk. Hentet 29. november 2016, fra Store norske leksikon.

von Tetzchner, S., Feilberg, J., Hagtvet, B., Martinsen, H., Mjaavatn, P.E., Simonsen, H. G., & Smith, L. (1993). Barns språk. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Les mer

Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Koss, M. M., & Platou, F. S. (2011). Foreldre som ressurs i språkutvikling og språkstimulering. Hentet 29. november 2016, fra Statped.no.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.11.2016