Kroppsspråk

Når barnet har nedsatt hørsel, kan mange føle seg usikre i kommunikasjonen.

De voksne opplever kanskje at barnet ikke gir tilbakemelding i praten, slik de er vant med i når det gjelder barn med normal hørsel.

Liten gutt som snakker tegnspråk.Men kroppsspråket vi bruker i naturlig samspill, fungerer fint, så som:

  • blikkontakt
  • smil
  • berøring
  • mimikk
  • gester

 

Vårt naturlige samspill og kroppsspråk blir vesentlig når barnet har nedsatt hørsel. Det er viktig å fortsette kommunikasjonen med barnet selv om barnet ikke svarer på den måten som forventes. Barnet vil på en naturlig måte benytte øynene til å ”lytte” for å få med seg språklig informasjon.

Barn som oppfatter lite eller ingen lyd, vil også gi tilbakemelding i form av gester, mimikk og naturlige tegn. Etter hvert vil barnet bruke hendene, armene, øyne og ulike kroppsstillinger mer bevisst for å formidle behov og ønsker.

Kilde

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.04.2015