Babytegn – også for hørende barn

Babytegn er ofte brukt for å fremme språkutvikling, enten barnet er hørende, er døvt eller har høreapparat eller CI.

Det viser seg ofte at barn klarer å uttrykke seg med bevegelser tidligere enn de er i stand til å bruke språklyder. Mange kan uttrykke seg med tegn før de kan snakke.

Språkutvikling er viktig for barnets sosiale og intellektuelle utvikling. Tegn har også vist seg nyttig i mange tilfeller der barnet har forsinket språkutvikling.

Kilde

Jøsang, B. (2009). Bare velg mer, uten å velge bort noe! Masteroppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger, Stavanger. Hentet 28. september 2016, fra Universitetet i Stavanger

Statped. (2012). Mine tegn. Babyboka. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2013). Mine tegn i barnehagen. Bok og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Les mer

Statped. (2013). Gynge, gynge lille venn. Syng med tegn. Bok, sangkort og DVD. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Moriggi, S. N. (2007). La hendene snakke. Oslo: Aschehoug.

Norges døveforbund. (2010). Babytegnboka. Hentet 21. september 2016, fra Norges Døveforbund.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 21.09.2016