Tegnspråkutvikling – barn som er døve med hørende foreldre

Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. I det tidlige samspillet er man nær barnet. På ulike måter viser omsorgspersonen at han/hun ønsker å starte, opprettholde eller avslutte samspillet med barnet. Dette tidlige samspillet danner grunnlaget for den videre språkutviklingen.

Vanligvis lærer barn språk av foreldrene eller andre nære omsorgspersoner. Når barnet har et stort hørselstap, har det liten tilgang på det språket foreldrene bruker.

Når barnet skal lære tegnspråk, må det lære seg det i samspill med andre. Barnet trenger gode språklige forbilder.

Foreldrene må lære tegnspråk for å kunne ha et språklig fellesskap med barnet. De aller fleste døve/sterkt tunghørte barn vokser opp i hørende familier der ingen av nærpersonene i utgangspunktet behersker tegnspråk.

Hvor kan foreldre og fagfolk lære tegnspråk?

  • Statped, spesialpedagogisk støtte, tilbyr foreldre opplæring i tegnspråk gjennom kurset Se mitt språk. Opplæringen omfatter 40 ukers tegnspråkopplæring i perioden fra barnet er født til det fyller 16 år. Opplæringen foregår på de statlige kompetansesentrene for hørsel.
  • Statped tilbyr også tegnspråkkurs av ulik varighet for fagfolk som skal arbeide med barn med nedsatt hørsel.
  • I de største byene arrangerer døveforeningene tegnspråkkurs.
  • Ål Folkehøyskole tilbyr årskurs i tegnspråk.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Bergen tilbyr tegnspråk-/tolkeutdanning.

Dikt

av Runa Moe, 15 år, Hunstad skole

Jeg er døv
Du er hørende
Jeg snakker med tegnspråk
Du snakker med stemme
Vi må respektere hverandres språk.

Kan ikke forstå

av Linn Marie Fossum, 5AV

Søster og bror kan ikke forstå
hva jeg sier.
Foreldre kan ikke forstå at jeg
vil snakke med dem.
Jeg kan ikke forstå at familier ikke
har tid til tegnspråk.

Kilder

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 22. mai 2014, fra Nasjonalbiblioteket.

Se mitt språk. Nettsted om opplæringsprogrammet «Se mitt språk». Nettstedet fungerer som en ressurs for dem som vil ha oversikt over undervisningsplaner. Alt materiell som er utviklet til ”Se mitt språk” er samlet her.

Les mer

Moriggi, S. N. (2007). La hendene snakke. Oslo: Aschehoug.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97. Egen side med materiell for barnehage.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Sist oppdatert 05.03.2019