Tegnspråkutvikling – barn som er døve med døve foreldre

Gutt snakker til sin mor på tegnspråk.Gutt som snakker tegnspråk.

Barn utvikler språk i ulikt tempo ut fra de forutsetningene de har og ut fra samspillet de har med sine nærpersoner. Dette gjelder alle barn.

Døve barn med døve tegnspråklige foreldre vokser opp i et miljø der de har mulighet til å lære tegnspråk på en naturlig måte fra de er født.

Tegnspråkutviklingen skjer gjennom daglig samspill og kommunikasjon.

  • Tegnspråk utvikles gjennom de samme stadier som talespråk, selv om språkene uttrykkes gjennom ulike språkkanaler.
  • Barns hjerne er veldig tidlig klar for å lære språk. Finmotorikken i hendene utvikles tidligere enn finmotorikken i taleorganene. Det gjør utføring av tegn lettere enn uttale av ord i et tidlig stadium av språkutviklingen. Som en følge av det, kan en se at barn som får tidlig tegnspråkstimulering, utvikler sine første tegn tidligere enn talespråklige barn utvikler sine første ord.
  • De første tegnene et døvt barn lærer tilsvarer de første ordene til et hørende barn, det vil si med en overvekt av tegn eller ord (talespråk) som betegner objekter.

Se videosekvenser om «De første tegn» og «Lek og tegn».

Dikt om døvhet

Skrevet av Ø. B.

En verden åpnes
Hendenes verden
Alt kan sies
Alt!
Alt!!
Alt!!!

Kilder

Falkenberg, A.-S., & Antonsen, K. (red.) (1997). Blir godt inni oss – en diktsamling skrevet av hørselshemmede barn og ungdom. Bergen: Døves forlag A/S. Hentet 29. juni 2016, fra Nasjonalbiblioteket.

Slowikowska, B. (2009). Tidlig språkutvikling hos et døvt barn av døve foreldre. Masteroppgave. Universitetet i Oslo, Oslo. Hentet 29. juni 2016, fra Universitetet i Oslo.

Øhre, B. (1987). Tegnspråkutvikling hos et døvt barn i siste halvdel av annet leveår. Hovedfagoppgave. Universitetet i Oslo, Oslo.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 29.06.2016