Auditiv-verbal tilnærming (AVT)

Det finnes ulike tilnærminger for å stimulere språkutviklingen hos barn med hørselstap, men det finnes ingen fasit som passer for alle.

Det er viktig at hørselstapet oppdages så tidlig som mulig og at man kommer raskt i gang med hjelp og støtte til familien. Tilpasning av høreapparat eller vurdering og gjennomføring av cochleaimplantasjon er spesielt viktig.

Auditiv-Verbal tilnærming (AVT) (Fra engelsk: Auditiv Verbal Therapy) er en av flere muligheter for å stimulere språkutviklingen hos små barn med høreapparat eller cochleaimplantat (CI). AVT er et veiledningsprogram for foreldre/foresatte. Det er en talespråklig tilnærmingsmåte der foreldrene støttes slik at de kan hjelpe barnet sitt til å bruke hørselen som den primære sansen for å utvikle talespråk.

En av grunnstenene i AVT er at barn tilegner seg språk når de er aktive deltakere i samspill med andre. AVT tar utgangspunkt i normal lytte- og språkutvikling. Foreldrene får veiledning i hvordan de best kan tilrettelegge et stimulerende lyttemiljø for å fremme lytteutvikling, kommunikasjon og språkutvikling.

Målet i AVT er at barnet kan leve som en aktiv deltaker i et hørende miljø; hjemme, i barnehagen, på skolen og videre delta som en selvstendig person i storsamfunnet, der kommunikasjonen skjer via hørsel og talespråk.

Kort om AVT

 • AVT er en foreldreveiledning som tar utgangspunkt i normal lytte-, tale-, språk-, kognitiv og kommunikasjonsutvikling.
 • AVT er diagnostisk fra time til time innenfor de nevnte områdene.
 • Foreldre og AVT-veilederen er partnere og møtes regelmessig til timer.
 • Foreldre deltar aktivt i og mellom timene.
 • Foreldre får veiledning i:
  • teknikker og strategier for å fremme lytting, tale, språk, kognisjon og kommunikasjon
  • å lære barnet sitt å kjenne innenfor disse utviklingsområdene
  • bruk av hørselsteknologi
  • tilrettelegging av lyttemiljø
  • hvordan de best kan stimulere barnet sitt til å utnytte hørselen i alle situasjoner, i trygge og for barnet interessante omgivelser
 • AVT har som intensjon å gjøre det mulig å være en aktiv deltaker i et hørende miljø.

De fleste AVT veilederne i Norge er ansatt i Statped, men ellers kan kommuner, hørselssentraler og sykehus være aktuelle arbeidsplasser.

Kommunen kan ta kontakt med Statped for å få informasjon og oversikt over hvilke tilbud som foreligger.

Les om AVT på Statped.no.

Se videosekvens fra AVT veiledningstime.

Les forklaring til video fra en AVT veiledningstime.

Les mer

Grieg, S. J., & Førde, K.-I. (2010). Tidlig innsats – en god start på en «lyttereise», Norsk Tidsskrift for logopedi, 56(2), 5-9.

Heian, A., & Hillesøy, S. (2009). Auditiv-verbal tilnærming – en vei til Rom? I Hansen, Aa. L., Garm, N., & Hjelmervik, E. (red.) (2009). Hørsel – språk og kommunikasjon. En artikkelsamling. Statped skriftserie nr. 70. Trondheim: Møller kompetansesenter. Hentet 27. september 2016, fra Statped.no.

Statped.no. (2011). Auditiv verbal therapy (AVT). Hentet 27. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 02.09.2019