Kulturtilbud

Jente med ansiktsmaling.Mange barn med hørselshemning deltar sammen med sin familie og venner på kulturtilbudene som er tilgjengelige i hjemmemiljøet deres.

I slike tilfeller kan det være behov for hørselsteknisk tilrettelegging eller tegnspråktolking for at barnet skal ha utbytte av tilbudet.

Det finnes også kulturtilbud som er spesielt tilrettelagt for hørselshemmede der barn også kan ta del.

Noen av disse tilbudene kan være knyttet til lokale døveforeninger eller lokallag av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Les mer om dette ved å følge lenkene nederst på siden.

 

Døves Kulturdager

Døves Kulturdager er et årlig kulturelt og sosialt treffpunkt for døve, tegnspråkbrukere og interesserte hørende. Ulike byer i landet veksler om å være vertskap for kulturdagene.

De første kulturdagene for døve ble arrangert i 1967 da ungdomsutvalget i Norges døveforbund (NDF) satte i gang et landsomfattende kulturarrangement for døve som fikk navnet Unge Døves Kulturdager. I 1972 ble navnet endret til Døves Kulturdager og antallet deltakere har variert mellom 400 og opptil 1200. Døves kulturdager har vært gjennomført hvert eneste år mellom 1967 og 2016. I 2017 var det 50-års jubileum.

Døves Kulturdager har et stort og variert program for tegnspråklige i alle aldre.

Les mer om Døves Kulturdager 2017.

Les mer om Døves Kuturdager 2018.

Døves Media

Mediebedriften Døves Media produserer tegnspråklig materiale for både barn og voksne. De tilbyr et landsdekkende tegnspråklig tilbud på hjemmesiden og gjennom samarbeidspartnerne NRK og DMTV.

Lenke til hjemmesiden til Døves Media.

Teater Manu

Bilde fra Jack og bønnestengelen.Teater Manu er et profesjonelt tegnspråklig teater som ble fast etablert i 2002. Teateret setter opp stykker for barn, ungdom og voksne.

Scenespråket er tegnspråk, men alle replikker blir som oftest stemmesatt av stemmeskuespillere. Dette gjør at forestillingene blir tilgjengelige både for personer med hørselsnedsettelse og hørende, uansett tegnspråkkompetanse.

Det er også teleslynge i teatersalen.

Teater Manu har sin faste scene på Grünerløkka i Oslo. Teateret reiser på turne rundt i Norge med sine forestillinger et par ganger i året.

Les mer om Teater Manu.

Foto

Foto fra Teater Manu, gjengitt med tillatelse: Fra Jack og bønnestengelen: Ronny Patrick Jacobsen og Ipek D. Mehlum. Foto: Caroline Roka/Teater Manu.

Les mer

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er interesseorganisasjonen for høreapparatbrukere og tinnitusrammede, sterkt tunghørte/døvblitte, foreldre med tunghørte barn, CI-opererte og mennesker som lider av balansesykdommen Ménière.

Norges Døveforbund (NDF). Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling. 25 lokale døveforeninger er tilsluttet.

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve. Landets eneste folkehøyskole for døve. Opprettet av Norges Døveforbund. Stikkord: livslang læring, omfattende kursvirksomhet, døves kultur, språk og historie. All undervisning på tegnspråk.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 30.01.2018