Lek

Barn som leker i sandkassen.Lek er en frivillig, lystbetont og oftest spontan aktivitet som barnet selv velger å delta i. Leken har en verdi i seg selv og er en del av barnekulturen.

Gjennom lek og samhandling med andre skaffer barn seg erfaringer, lærer begreper og utvikler seg sosialt. Ved hjelp av språket skaper barnet hendelser, miljøer og eventyr.

For at leken skal komme i gang og vare, må barna:

  • oppleve en enighet om leketema og utvikling av dette
  • forstå at det er en gjensidighet tilstede hvor man sammen bidrar til at leken videreutvikles
  • klare å ta tur i samtalen
  • akseptere at andre også ønsker å påvirke lekens gang

Lek når barnet har nedsatt hørsel

Når barnet har nedsatt hørsel, er det lett å gå glipp av replikker eller deler av replikker. Dette kan skape misforståelser, som igjen kan gjøre leken vanskelig. Framdrift og opprettholdelse av leken kan utebli.

Lekekamerater kan oppfatte det slik at leken går trått eller at barnet med nedsatt hørsel er «vanskelig» å leke med. Det kan være utfordrende å skape effektiv kommunikasjon i lek hvor noen har nedsatt hørsel. Lek i støyfylte omgivelser blir særlig vanskelig.

Utfordringene i lek kan ha sammenheng med barnets mulighet til:

  • å få nok språklige erfaringer fra dagligdagse gjøremål som barna kan bearbeide og teste ut i leken
  • å få nok språklige erfaringer med ulike typer lek generelt, og vite hva jevnaldrende barn er opptatt av og liker å gjøre
  • å komme i gang med, opprettholde og få med seg endringer i leken
  • å få til god kommunikasjon og godt samspill med andre
  • å få riktig mengde og riktig type voksenstøtte i begynnelsen slik at en sikrer tilstrekkelig hjelp ved overganger i leken, og unngår misforståelser på grunn av hørselsnedsettelsen

Les mer om praktiske tips.

Les om lek og lekeutvikling under tema småbarn syn.

Kilder

Hagtvet, B. E., & Palsdottir, H. (1992). Lek med språket! Oslo: Universitetsforlaget.

Olofsson, B. K. (1993). Lek for livet. Observasjoner og forskning om barns lek. Oversatt versjon. Oslo: Forsythia. Hentet 25. juni 2013, fra Nasjonalbiblioteket.

Olofsson, B. K. (1993). I lekens verden. Oversatt versjon. Oslo: Pedagogisk forum. Hentet 25. juni 2013, fra Nasjonalbiblioteket.

Les mer

Enger, M. M., & Morsund, T. E. (uten dato). Tegnsang - sangbok for gode venner. Hentet 21. september 2016, fra Statped.no.

Statped. (2012). Sang for små barn med hørselstap. Hentet 15. januar 2013, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 29.04.2015