Hørsel

Tverrsnitt av cochlea.

For at vi skal høre, må øret og hjernen samarbeide. Man vet ikke alt om hvordan hjernen tolker lyd, men funksjonen i de ytre delene av hørselsorganet vet vi mer om.

Et lydsignal gjennomgår flere forvandlinger på veien fra en lydkilde til hørselssenteret i hjernen.

Det starter som en bevegelse, for eksempel når pusten vår passerer stemmebåndene. Stemmebåndene setter luften omkring i bevegelse.

Det er når disse lydbølgene fanges opp av vårt øre, at selve prosessen med å høre settes i gang. Lydbølgene beveger seg innover i hørselsorganet, som formidler og bearbeider signalet. Når signalene når hjernen, begynner vi å høre og tolke lyd.

Lydsignalet passerer det ytre øret, mellomøret, det indre øret og de indre hørselsbanene på veien inn til hørselssenteret.

Du kan lese mer om dette på sidene om øret og hørselsbanene.

Bildet

Cochlea. © Helge Rask-Andersen, Karin Wadin & Hermann Wilbrand, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet. Foto: Christer Bäck, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Kilder

Laukli, E. (2007). Nordisk lærebok i audiologi. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.


										
					
Sist oppdatert 28.04.2020