Audiogram

Hva er et audiogram?

Et audiogram er et skjema der man legger inn resultatet av en hørselsmåling. Resultatene vi får når hørselen blir målt, tegnes inn som en kurve i audiogrammet. Kurven gir oss en visuell framstilling av hørselstapet.

Markeringene i audiogrammet viser hvor høyt volum det må være på ulike toner for at vi skal oppfatte dem. De rene tonene som benyttes, har ulik frekvens og styrke, fra bass til diskant. Tonene måles i hertz (Hz) og lydstyrken i decibel (dB).

Resultatene på det høyre øret tegnes inn i audiogrammet med røde sirkler. Resultatene på det venstre øret tegnes inn med blå kryss.

Et audiogram kan gi oss et bilde av hørselen, men det sier ingenting om hvordan den enkelte utnytter hørselsinntrykkene. To personer med liknende audiogrammer kan ha to svært ulike opplevelser av hørselen.

Luftledning og benledning

Et audiogram kan måles både via luftledning og benledning.

Luftledning betyr at lyden bringes inn i den ytre øregangen som lydbølger gjennom luft.I en testsituasjon sitter man med øreklokker som simulerer lyd utenfra.

Benledning betyr at man bringer lyden inn via skallebenet til det indre øret, gjennom en vibrator plassert bak øret.. Det betyr at man kan få testet om hårcellene i det indre øret er intakte, ved at man bringer lyden utenom trommehinnen og ørebenskjeden. Vibratoren bringer lyden direkte inn til det indre øret og tester om lydsignaler blir mottatt der.

Decibel (dB)

Lyder som omgir oss i hverdagen har forskjellig lydstyrke eller volum, og dette måles i decibel (dB). En hørselskurve ned til ca. 20 dB regnes som normal hørsel. Vanlig tale ligger rundt 60 dB. Høy musikk kan ligge rundt 100-110 dB og langt høyere enn det. Grensen for ubehagelige lydinntrykk går gjerne ved ca. 110-130 dB. Da er grensen for støyskade passert.

Hertz (Hz)

Lydene som omgir oss er satt sammen av ulike tonehøyder eller frekvenser. For å angi hvilken tonehøyde eller frekvens en lyd ligger på, brukes måleenheten Hertz. Når du vet hvor mange Hertz en lyd ligger på, vet du hvor mange svingninger i sekundet lydbølgen beveger seg med. En tone med mange svingninger per sekund blir opplevd som lys. Vi sier at tonen har høy frekvens. En tone med færre svingninger per sekund blir opplevd som mørk. Vi sier at tonen har lav frekvens.

Lydene som blir benyttet ved audiometri, altså når man tegner et audiogram, er rene lyder. Det innebærer at det blir sendt lyder med kun en frekvens av gangen inn i øret på testpersonen.

I språk- og omgivelseslyder er lydbildet alltid sammensatt av lyder med ulike frekvenser.

Les om ulike grader av hørselstap.

Les om ulike hørselstap.

Les om talebananen.

Kilder

Sintef Unimed. (1997). Barn med funksjonshemminger i barnehage og skole. Tunghørte barn. Temahefte nr. 4. Oslo: SINTEF Unimed/Nasjonalt Læremiddelsenter. (Utgått hefte).

Les mer

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.


										
					
Sist oppdatert 27.11.2019