«Talebananen»

Når man legger talespråklydene inn i et audiogram, fremkommer en figur som kan minne om en banan. De ligger spredt utover et bestemt område, talespråkområdet. Framstillingen er forenklet, for hver enkelt språklyd er sammensatt av flere ulike frekvenser. Språklyder er ikke rene toner. Hvis man sammenligner «talebananen» med et personlig audiogram, gir dette et inntrykk av hvilke talespråklyder det er vanskelig eller umulig å kunne oppfatte. Et hørselstap i diskantområdet får konsekvenser for evnen til å oppfatte de ustemte konsonantene.

Enkelt sagt kan vokalene betraktes som de lydbærende språklydene og konsonantene som de meningsbærende lydene.

Audiogram med talebanan.

 

Les mer om rentoneaudiometri under subjektive hørselstester.

Se videosekvens fra rentoneaudiometri.

Lytt til hørselssimulatorene for å høre hvordan det kan arte seg å ha ulike hørselsnedsettelser.


										
					
Sist oppdatert 27.11.2019