Objektive tester

For barn i alle aldre kan man utføre ulike hørselstester som ikke krever at barnet deltar aktivt. Her skal vi kort nevne noen.

OAE – Otoakustiske emisjoner

Voksen kvinne i sykshusklær setter en liten propp inn i øret til det nyfødte barnet. Otoakustiske emisjoner er lyd som blir dannet av de ytre hårcellene i sneglehuset (cochlea) i det indre øret.

Under testingen utløses emisjonene av lyd som blir sendt inn i øregangen. Dette kan måles med en mikrofon. Denne testen benyttes ofte i screening av nyfødte.

Testen viser om barnet har normal funksjon i det indre øret eller ikke. Er funksjonen normal, er det sannsynlig at barnet har normal hørsel.

Slik foregår testen:

 • En propp med mikrofon plasseres i barnets øregang.
 • En klikkelyd sendes inn i øret.
 • Flimmerhår i det indre øret fanger opp lyden.
 • Målbare «ekko» (OAE-lyd) sendes tilbake og fanges opp av mikrofonen.

Usikkerhet ved målingen:

 • Barnet må være rolig og ligge helt stille.
 • Forhold i øregangen eller mellomøret kan gi feilaktig svar.
 • Lettere hørselstap registreres ikke.
 • Testen er følsom i forhold til støy fra omgivelsene.

Les om hørselscreening av nyfødte.

Se videosekvens fra nyfødtscreening.

AABR – Automatic Audiometry Brainstem Response

AABR står på norsk for automatisk hjernestammerespons audiometri. Denne målingen viser om barnets hørsel ligger innenfor normalområdet. Men testen kan ikke gi nøyaktig svar på høreterskel (nivå for å oppfatte lyd). Denne testen benyttes av og til i screening av nyfødte.

Usikkerhet ved målingen:

 • Barnet må være rolig og ligge helt stille.
 • Forhold i øregangen eller mellomøret kan gi feilaktig svar.
 • Lettere hørselstap registreres ikke.
 • Testen er følsom i forhold til støy fra omgivelsene.

ABR – Auditory Brainstem Response

Mann fester elektroder på testpersonens hode (en ung gutt).ABR står på norsk for hjernestammerespons audiometri.

Denne målingen kan avsløre skader i det indre øret og på hørselsbanene opp på hjernestammenivå.

Testen kan si noe om type hørselstap og barnets hørsel i frekvensområdet 1000 – 4000 Hz (dvs. de høyfrekvente/lyse lydene).

Målingen kan gjøres i naturlig søvn eller narkose, og foregår slik:

 • Øret stimuleres med klikkelyder.
 • Svar fra hjernestammen kan registreres via 4 elektroder som limes på hodet.

Usikkerhet ved målingen:

 • Barnet må være rolig og ligge helt stille.
 • Forhold i øregangen eller mellomøret kan gi feilaktig svar.

Se videosekvens om ulike hørselsmålinger.

ASSR – Auditory Steady-State Responses

Gutt sitter i lenestol med elektroder på hodet og propper i begge ørene som er festet til ledninger.

Denne målingen utføres på samme måte med det samme utstyret som ABR, men er mer nøyaktig og trenger lengre tid. Dette medfører at barnet oftere må legges i narkose.

Testen kan markere en høreterskel (nivå for å oppfatte lyder) for flere spesifikke frekvenser og angir barnets hørselstap med større nøyaktighet.

Kilder

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Retningslinjer

Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Nasjonale faglige retningslinjer. Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn. Retningslinjene er under revisjon. Hentet 19. september 2019, fra Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2016). Hørsel hos små barn 0-3 år. Nasjonal faglig retningslinje. Hentet 19. september 2019, fra Helsedirektoratet.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019