Uformelle tester

Hvis barnet ikke er modent nok til å gjennomføre en audiometriundersøkelse eller man ikke vil legge barnet i narkose, kan en uformell hørselstest utføres.

Ved uformelle hørselstester får man vite noe om barnets reaksjon på lyd ved at en tolker barnets atferd ved ulike lyder. Barnets reaksjon sammenliknes med den reaksjonen en forventer å få hos et barn med normal hørsel. Uformelle hørselstester gir ikke et sikkert bilde av barnets hørsel, men kan gi inntrykk av hvordan barnet hører.

For å unngå at omgivelseslyder påvirker testen, bør testen foregå i et lydisolert rom. Dessuten trenger man et et utvalg av leker med kalibrerte lyder i ulike frekvensområder og med ulikt volum.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019