Sammensatte vansker

Mange barn med sammensatte vansker har nedsatt hørsel. I noen tilfeller er nedsatt hørsel en del av et syndrom.

Det er viktig at barnas hørsel blir kartlagt så tidlig som mulig, slik at tilrettelegging og opplæring kan ta utgangspunkt både i hørselstapet og i de andre vanskeområdene.

Sammensetning av ulike vansker vil påvirke hverandre. Flere faggrupper må ofte samarbeide for å oppnå god tilrettelegging for det enkelte barnet.


										
					
Sist oppdatert 12.11.2019