Lek og tegn

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Funksjonalitet for synstolking, tegnspråktolking eller teksting vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Far til Mia og Matheo forteller om sin sønn, på snart tre år. De snakker tegnspråk. Samtalen er stemmetolket.

Far forteller: Nå for tiden er han veldig opptatt av bokstaver. Over alt hvor vi går så sier han: «Åh pappa, se der: en H!» Så går vi videre, og: «Åh, pappa, se der, en J!»

Og han ser veldig mye. Han er veldig bevisst på det. Og nå også tall. Og det er «1, 2, 3, 4.»

Når vi tar heis, så sier han: «1, 2, 3, 4.» Han er veldig opptatt av det nå. Også dette med farger. Han liker godt farger, og han peker på de forskjellige fargene.

Synstolk: Far og Matheo sitter i sofaen og snakker om tall og bokstaver. På bordet ligger det fem lekebokstaver hvor det står: M A T H E O. Far peker på en og en bokstav, og Matheo forteller hva bokstavene heter.

Matheo: 2

Far: Hva ser du?

Matheo: M – A – T – H – E – O – og det er meg!

Far: Ja det er deg.

Mor forteller: Vi bruker mest naturlige tegn. De tegnene vi bruker i hverdagen, de vi ser over alt.

Vi setter tegn på tingene hele tiden. For eksempel mamma, pappa, sove, bade, and, hund, pus, mann, mormor, bestefar… De naturlige tegnene. De vi ser. Ikke sånn at vi lærer dem noe sånn spesielt. Nei, det kommer av seg selv.


										
					
Sist oppdatert 12.02.2013