Einar før CI

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Funksjonalitet for synstolking, tegnspråktolking eller teksting vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Einar, en gutt på fem år, sitter sammen med moren sin og legger puslespill.

Moren: Kan du finne riktig? Kan du det?

Einar: Ja.

Moren: Skal den være sånn? Du klarte det du! Bra!

Synstolk: Mor sitter i stuen og forteller, mens vi samtidig ser Einar i lek.

Moren: Einar, han er sønnen min på 5 år. Einar er en veldig god og blid og oppvakt gutt som jeg er veldig, veldig glad i. Og han har ei søster på 4 år. Men han har jo det problemet at han har den hørselsskaden.

Synstolk: Einar, lillesøster og mor leker med en togbane på gulvet. Einar kobler sammen togvogner.

Einar: En, to, tre, fire, fem, seks.

Moren: Seks stykker. Vi trenger flere. Skal vi finne flere?

Mor: Diagnosen hans som da heter auditiv neuropati den går ut på at han mottar hørselsinntrykk, men det er en skade som ligger i indre del av øret da som gjør at den lyden han får inn, den blir litt forstyrra når den blir sendt videre til hjernen. Og det igjen gjør det veldig vanskelig for han å oppfatte hva som faktisk blir sagt og selv produsere språk.

Synstolk: Leken med togbanen fortsetter.

Mor: Skal vi sette på den?

Einar: Sju.

Mor: Sju, ja. Skal vi sette på denne?

Einar: Åtte.

Mor: Åtte, ja.

Fortellerstemme: Foreldrene hadde skaffet seg informasjon om cochleaimplantat eller CI og etter flere undersøkelser og samtaler på Rikshospitalet fikk Einar tilbud om operasjon.

Mor: Trenger du den og?

Einar: Ti.

Mor: Det var ti, ja.

Einar: Nå er det nok.

Mor: Et CI, det er jo et slags høreapparat det og da. Det består av to deler. En del som blir operert inn i hodet på barnet, det er jo en mottaker enhet. Og så er det en del som blir satt ute på øret og den tar imot lyden. Det var den inne i forresten som sender den videre til hjernen da. Det erstatter den hørselen som han har hatt, men samtidig så tror dem jo det at det skal fungere bedre for Einar for den ble koblet direkte på hørselsnerven hans. Og hørselsnerven til Einer den er intakt.  Men det er jo det som er i det indre øret som det er noe gærnt med og CI, det vil erstatte det.

Synstolk: De tre leker fortsatt med togbanen. Mor viser Einar en av vognene.

Mor: Skal den være på sykehuset? Skal den på sykehuset? Er Einar inne der?

Mor: Over helgen så skal vi til lydpåsettning og som foreldre så er vi selvfølgelig veldig spente. Vi sitter med forhåpninger om at det skal gå bra, og at det skal være noe som skal være til hjelp for Einar. Men samtidig så må man være realistisk og må jo være klar over at det kan jo være ting som ikke går sånn som en håper da.


										
					
Sist oppdatert 09.10.2012