Hørselsscreening av nyfødte

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

Fra og med 13.12.20 avslutter Adobe støtten for Flash Player. Funksjonalitet for synstolking, tegnspråktolking eller teksting vil derfor ikke lenger være tilgjengelig.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Et nyfødt barn sover i en seng på sykehuset, godt inntullet i et teppe. Jordmor stiller inn et bærbart apparat som har ledning til barnets øre. På skjermen på apparatet kommer det opp ordene kalibrerer, tester og tilslutt: PASS.

Fortellerstemme: Alle nyfødte barn i Norge blir hørselstestet. Dette kalles ofte for en ”hørselsscreening”. Det er helt smertefritt, og utføres ofte mens barnet sover. En liten propp som er koblet til et måleapparat blir satt inn i øret. Dette apparatet sender lydbølger til det indre øret og måler responsen.

Dette barnet hadde ikke hørselstap.

Les mer om hørselsscreening av nyfødte.

Tilleggsinformasjon

En «pass» på denne hørselsscreeningen, såkalt OAE, viser med relativt stor sikkerhet at barnet har et normalfungerende indre øre.

Selv om nyfødtscreening av hørsel gjør det mulig å avdekke hørselstap tidlig, så vil det alltid være barn som det er vanskelig å fange opp.

Det er derfor alltid viktig at foreldre som uttrykker bekymring for sitt barns hørsel, blir henvist videre.


										
					
Sist oppdatert 19.09.2019