Kontroll cochleaimplantat (CI)

For å spille av videoen, må du trykke på avspillingsknappen (play) under.

På PC-er og Android har du i tillegg mulighet til å velge synstolking, tegnspråktolking eller teksting. For å benytte denne funksjonaliteten må du ha Flash installert. Dessverre er det ikke lenger støtte for Flash på iPad og iPhone. Her kan du aktivere eller laste ned og lese mer om Flash for PC. Ved spørsmål om du ønsker å kjøre Flash må du velge tillat dersom du ønsker synstolking, tegnspråktolking eller teksting av portrettene.

Adobe avslutter støtten for Flash i slutten av 2020. Det er satt i gang et arbeid i Statped for å endre mediespillerne som brukes til å vise portrettene, slik at det igjen blir mulig å benytte alle funksjonene, også på iPad og iPhone.

Du er nå ute av flash objekt.

Synstolket tekstversjon

Synstolk: Sammy, en gutt i syvårsalderen, er på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet for å kontrollere sitt cochleaimplantat. Pappa og Sammy sitter på den ene siden av bordet, og audiopedagog Borghild Landsvik og audiofysiker Ole Tvete sitter på den andre siden. Etter hvert skjuler Ole munnbevegelsene sine bak en rund skjerm når han sier lydene. Sammy får forskjellige typer baller i hånden. Etterpå forteller Borghild og Ole.

Ole: Ooo.

Sammy: Ooo. Ooo.

Borghild: Da kaster du på gulvet og så får du en ny.

Sammy: Ooo.

Ole: Aa… Nei. Vente. Aaa…

Sammy: Aaa.

Ole: Okei. Shh.

Sammy: Shh.

Ole: Iii…

Borghild: Hva sa han?

Sammy: Ii…

Borghild forteller: Når et barn med CI kommer til kontroll på Rikshospitalet, så møter de en audiofysiker og en audiopedagog. Først sjekker audiofysikeren om apparatet fungerer som det skal, og så eventuelt justerer han apparatet.

Ole forteller: Og da tester vi at alle punktene inne i øret virker som de skal. Da går det i dette tilfellet tolv ledninger inn til det indre øret. De ledningene skal ikke ha noen kortslutning eller ikke noen brudd i de kablene – at det er god kontakt mellom implantatet og selve hørselsnerven. Det ser vi på de bildene vi har fremme her nå. Så sjekker vi at det utvendige utstyret er i orden med hensyn til mikrofoner, batterier, strømforsyninger, og kabler – at det ikke er noen brudd i de.

Borghild: Så skal vi høre hvordan du hører på det andre øret. Det høyre øret. Okei?

Ole: Mm.. Husker du hvordan det var?

Borghild: Hva skal du gjøre med ballene?

Sammy: Kaste.

Ole: Sammy? Nå skal jeg si noen tall: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…

Sammy: Men jeg kan telle til tolv.

Ole: Til tolv!? 11, 12 tar vi da. Nå skal du si det samme som meg: 4

Sammy: 4.

Ole: Mmm.

Ole forteller: Og så tester vi funksjonen på barnet med dette her. Det gjør vi da med stemmelydene, for de er de viktigste. Implantatet er laget prinsipielt for at det er stemmer som de skal høre. Hvis man da hører de stemmelydene våre, og kan høre dem, skjønne de, og gjenta de, så skjønner vi at ting er i orden. Da virker implantatet, og barnet hører med det. Det er en veldig grei test på funksjon, som går veldig fort. Da har vi testet implantatet inne i hodet, vi har testet utvendig utstyr som henger på øret, og testet funksjon ganske greit, nesten uten at barnet har skjønt at det er blitt testet.

Borghild: Det var et togpuslespill, det er riktig, og så tror jeg det var en kanin der også, men det kan vi finne ut av når du pusler de.

Pappa: Ja, det var det. Du hadde rett. Mhm.

Borghild forteller: Pedagogen kommuniserer med barnet og observerer barnet i lek, og innimellom snakker vi også med foreldrene om barnets utvikling med cochleaimplantat. Vi sjekker alltid om barnet hører språklydene. Dette er en test vi kaller for ”Lings lydtest”. Det består av seks lyder. Det er: a, i, o, m, s og sj. Dette gjør vi for å være sikker på at de hører alle lydene i taleområdet.

Ole: Husker du hvordan det var?

Borghild: Hva skal du gjøre med ballene?

Sammy: Kaste.

Borghild: Ja, men ikke på gulvet. Skal du kaste på Ole?

Ole: Der. Hehe.

Borghild: Se om du treffer panna til Ole.

Ole: Ooo.

Sammy: Ooo.

Pappa: Huff av meg..

Alle: Latter.

Borghild forteller: Det første året etter operasjonen kommer barnet til kontroll 4 ganger. Det andre året har vi kontroll 2 ganger. Deretter er det kontroll 1 gang i året.

På årskontrollene så har vi i tillegg til teknisk kontroll, tester på taleoppfattelse og språkutvikling. Det er også viktig for oss å ha kjennskap til hvordan barnet har det hjemme og i barnehagen. Så, dersom foreldrene tillater det, og det gjør de i aller fleste tilfeller, har vi kontakt med pedagogene i barnehagen og med det lokale PP-kontoret.

Ole: Ooo.

Sammy: Ooo. Hehehe.

Ole: Hehe.

Borghild: Det er godt det er myke baller altså.

Sammy: Hæ?

Pappa: Du trenger ikke kaste så hardt.

Borghild: Det er godt ballene er myke. For da er det ikke noe vondt.

Pappa: Nei.

Sammy: Bang, bong, bong, bong.

Borghild: Okei.


										
					
Sist oppdatert 26.09.2016