Cochleaimplantat (CI)

CI føres inn i cochlea.Et cochleaimplantat (CI) er et avansert teknisk hjelpemiddel som kan gi mennesker med store hørselstap og døvhet opplevelse av lyd.

Et CI består av en del som opereres inn i hørselsorganet og en ytre del som kan tas av og på.

Dette hjelpemidlet er kun aktuelt der vanlige høreapparater ikke gir mulighet for å oppfatte tale. CI gir ikke normal hørsel. Mange får imidlertid hørsel som gir utbytte i talespråklig kommunikasjon, gjerne etter lyttetrening.

Etter operasjon og lydpåsetting

Barnet har fått tilgang på lyd og trenger nå hjelp for at lyd skal få mening. For at barnet skal få mulighet til å nyttiggjøre seg av lyd, må det jobbes spesifikt i forhold til dette.

Barnet må i første omgang bli oppmerksom på at det er lyd, og etterhvert må det arbeide med å diskriminere og identifisere lyder for at det skal skape forståelse. Lytte- og taletrening blir en viktig del av det å jobbe med barnets språkutvikling.

Les mer om lytteutvikling.

Ulike kommunikasjonsformer

Noen vil velge en ren talespråklig tilnærming mens andre ønsker en visuell komponent. Da kan norsk med tegnstøtte (NMT) være en løsning. Andre igjen vil oppleve at tegnspråk vil være det beste valget for dem.

Les mer om norsk med tegnstøtte (NMT).

Les mer om tegnspråk.

Bilde

Bildet av CI som føres inn i cochlea: © Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.

Les mer

Tverrfaglig utvalg oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. (2014). CI - og hva så? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppfølging av barn med cochleaimplantat. Overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 5. februar 2014. Hentet 23. september 2016, fra Statped.no.


										
					
Sist oppdatert 04.06.2015