Hva består cochleaimplantat (CI) av?

Figur av øret med cochleaimplantat (CI).

 

En ytre og en indre del

Et cochleaimplantat (CI) består av en ytre del og en indre del.

Ytre deler av CI.Ytre del av CI

Den ytre delen henger på øret i en ørehenger, som festes med en magnet til hodet bak øret. Den består av:

  • mikrofon
  • taleprosessor
  • batteri
  • senderspole

 

 

Indre del av CI

Den indre delen har en mottaker som er operert inn i skallebenet og har en silikonslange med elektroder som legges inn i sneglehuset. Lyden blir analysert i taleoprosessoren og sendt trådløst via senderspolen til mottakeren i den indre delen.

Silikonslange med elektroder.

Signalene blir sendt videre til elektrodene som ligger inne i cochlea.

Herfra går signalene via hørselsnerven til hørselssenteret i hjernen. Det er først da signalene blir oppfattet som lyd.

Bildet

Bilde av silikonslange med elektroder: © Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.

Kilder

CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2017