Hvordan får man cochleaimplantat (CI)?

Gutt med cochleaimplantat (CI).Det er Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, som utfører cochleaimplantasjoner på barn.

Foreldre som ønsker en CI-utredning for sitt barn, må henvises fra fastlege eller øre-nese-halslege. Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, innkaller deretter til utredning.

Dersom implantasjon er aktuelt, vil behandlingen ved sykehuset foregå i flere omganger:

  • operasjon for å sette inn CI
  • lydpåsetting

Etter operasjonen vil det ta ca. 6 uker før lyden settes på (lydpåsetting). Lydpåsettingen foregår over 3 – 4 dager. Barnet blir deretter fulgt opp med jevnlige kontroller. I denne fasen vil lyttetrening ha stor betydning for utbyttet.

Les mer om lyttetrening.

Hvem kan få CI?

Tidlig screening av nyfødte har gjort det mulig å avdekke hørseltap tidlig, og utredningen kan komme raskt i gang. Det anbefales tidlig bilateral cochleaimplantasjon (begge ørene) hvis barnet er født døvt, gjerne fra 5 – 12 måneders alder.

Kilder

CI-enhet, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Teamet er tverrfaglig og har landsfunksjon for barn og regionsfunksjon for voksne som har eller skal ha cochleaimplantat (CI). Det foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og oppfølging av CI.


										
					
Sist oppdatert 28.08.2017