Hvordan fungerer cochleaimplantat (CI)?

Lyden mottas i mikrofonen på taleprosessoren og blir analysert og splittet opp i ulike frekvensområder. Signalet blir sendt til senderspolen og videre som radiosignal til den indre delen.

CI føres inn i cochlea.Signalene blir sendt videre til elektrodene som ligger inne i cochlea. Elektodene består av flere elektrodepunkter som dekker hver sine frekvensområder. Aktiviteten i elektrodene blir registrert i hørselsnerven som fører signalet til hørselssenteret i hjernen. Det er først nå at signalene blir oppfattet som lyd.

Et CI forsterker ikke lyder, slik et vanlig høreapparat gjør. Det gir elektrisk stimulering direkte til hørselsnerven.

Bildet

© Helge Rask-Andersen, Akademiska sjukhuset Uppsala & Uppsala Universitet.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2014