Mulighetene med cochleaimplantat (CI)

To barn som spiller brettspill.Den elektriske stimuleringen som cochleaimplantat (CI) gir, kan oppfattes som lyd. Brukere får ikke normal hørsel med et cochleaimplantat, men mange utvikler hørsel som kan brukes i talespråklig kommunikasjon.

Førspråklige døve barn som har fått innoperert CI, må utvikle muligheten til å høre og til å omdanne det de hører til meningsfull informasjon. Denne prosessen går via et hørselssystem som før implantering har fått lite eller ingen lydstimulering.

For å få fullt utbytte av et CI, kreves det systematisk og omfattende lyttetrening. Det kan ta tid før hjernen er i stand til å sortere lydinntrykkene og trekke ut mening i lydbildet. I denne prosessen er det behov for veiledning.

I mange tilfeller skjer operasjonen før barnet har utviklet talespråket. Talespråkutvikling avhenger av at man er eksponert for et talespråk. Når barnet er født med sterkt nedsatt hørsel, blir denne påvirkningen redusert. Barnets talespråklige og auditive erfaringer er ikke til stede på samme måte som når barnet har normal hørsel.

Det er mange faktorer som påvirker utbyttet av et CI.

Les mer om språk og kommunikasjon.


										
					
Sist oppdatert 23.10.2014