Å utnytte synet

Liten jente som ser på tegningen som er satt inn i ringperm.Synet er den sansen som best kompenserer for nedsatt hørsel.

Via synet kan barnet oppfatte lekekameraters kroppsspråk, bevegelser, lek og aktiviteter.

Vi kan hjelpe barnet til aktivt å utnytte synet ved å rette oppmerksomheten mot visuell informasjon.

Når synet blir den viktigste kanalen for informasjon, kan det være lurt å «rydde» i omgivelsene. Unngå visuell støy ved å ta bort unødvendig visuell påvirkning. Da vil det som velges som fokus framtre klarere.

Enkel tilrettelegging kan hjelpe

Gode visuelle forhold er viktig, for inntrykk via øynene gir mye informasjon til personer med nedsatt hørsel.

For å utnytte synet optimalt, kan vi tilrettelegge ved:

  • gode lysforhold
  • plassering av barnet slik at han/hun ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys)
  • plassering av barnet slik at barnet ser ansiktene til de andre
  • det er lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig

Det er anstrengende å bruke synet på denne måten. Mange barn er svært slitne på ettermiddagen og har behov for å hvile eller være litt for seg selv.

Les mer om bruk av synssansen.


										
					
Sist oppdatert 09.10.2012