Kommunikasjon og samspill

Etter hvert krabber barnet ned fra fanget og leker mer fritt. Da blir avstanden større og betingelsene for språkutvikling vanskeligere.

Les mer om språk og kommunikasjon.

Utfordringene i kommunikasjonen blir også annerledes. Det er lett å misforstå hverandre når lydbildet er redusert.

Jente som tørker høreapparatet sitt.For å støtte barnets sosiale utvikling, kan voksne bidra på ulike måter.

Man bør gjøre det samme som med andre barn, men være bevisst på områder som krever litt ekstra oppmerksomhet.

Ikke glem humor. Ha det gøy sammen!

 • legg til rette for forberedelser, som skaper forventninger og glede
 • skap oversikt, få hendelser til å henge sammen, tydeliggjøre årsak/virkning eller mangel på sammenheng
 • skap tidslinjer: før, etter, siden, snart, lenge til
 • hjelp barnet til å forstå hva «den andre» tenker og føler
 • vær åpen for ulike uttrykksmåter
 • reduser visuell og auditiv støy

I lekBarn og voksne leker md lego på blå matte.

 • forklare tema for leken
 • forklare regler for leken
 • la barnet få med seg skifte av tema
 • forklare barnet når leken tar en ny vending
 • organisere eventuelt lek i mindre grupper
 • være til stede, samtidig som barna får leke i fred

I dialog

 • vise interesse for innholdet i det barnet gjør og sier
 • dele opplevelser språklig (talespråk og tegnspråk)
 • fange opp misforståelser
 • hjelpe barnet til å ta andres perspektiv
 • hjelpe barnet til å bruke språket aktivt
 • ha tydelig styring av samtalen, og gi nok tid, slik at barnet vet hvem som snakker
 • tenke lytting – barnet trenger å utvikle lytteferdighetene sine
 • passe på at barnet har oppfattet samtaletemaet og har tilgang til det som skjer
 • bruke tydelig tale, med normal styrke, rytme og hastighet
 • ikke hviske, men heller ikke rope – roping gir dårlig taleoppfattelse
 • ved språklige forvekslinger: gjenta korrekt for at barnet selv skal oppdage og deretter korrigere seg selv

  Voksen og barn snakker sammen. Voksen bruker tegn.

 • lære tegnspråk der det er naturlig
 • bruke kroppsspråk, dramatiser og være visuell
 • bruke naturlige tegn og gester som støtte ved begrepsinnlæring, sanger og fortellinger
 • visualisere og peke
 • tenke totalkommunikasjon – barnet drar nytte av andre sanser

										
					
Sist oppdatert 09.10.2012