Tidlig samspill

Kommunikasjon med omverdenen starter i det øyeblikket et barn er født. I det tidlige samspillet er man nær barnet. På ulike måter viser omsorgspersonen at han/hun ønsker å starte, opprettholde eller avslutte samspillet med barnet. Barnet kan oppfatte den voksnes:

  • ansiktsuttrykk
  • variasjoner i stemmen (styrke, tonehøyde og varighet)
  • kroppsholdning

Dette er slik vi alle kommuniserer med våre nyfødte uten at vi nødvendigvis tenker over det. Når man er sammen med barn med hørselstap blir disse måtene å kommunisere på særlig viktige. Synet blir en viktig informasjonskilde for barnet. Det utnytter vi blant annet ved peking, som kan skape felles fokus.

Det er ikke alltid barnet gir tilbakemelding ved å bable, slik voksne kan forvente. Da er det likevel viktig å opprettholde kommunikasjonen slik at evnen til dialog blir stimulert. Barnet får på denne måten trening i turtaking.


										
					
Sist oppdatert 15.05.2014