Teknisk tilrettelegging

Samlingsstund i barnehagen. Barnehagelæreren bruker lydforsterker.Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler som kan forbedre lydkvaliteten for barn med nedsatt hørsel. Hvilke tekniske løsninger som er aktuelle for det enkelte barn, varierer med situasjon og hørselstap.

For å tilrettelegge på en god måte, må du lære det enkelte barn å kjenne. Det er lurt å bruke tid på å prøve ut ulike tekniske hjelpemidler. I dette arbeidet er det viktig å samarbeide både med barnet og med de foresatte og justere tiltakene etter deres tilbakemeldinger.

Det er en stadig utvikling innenfor hørselsteknisk utstyr. Hørselssentralen, Statped, NAV hjelpemiddelsentral og barnehagen er nyttige samarbeidspartnere i vurderingen av utstyr. Barnets hørsel og utbytte av de tekniske hjelpemidlene kan endre seg over tid, og det vil ofte være nødvendig å revurdere utstyret når det har gått en stund.

Det er NAV hjelpmiddelsentral som gir veiledning og skaffer til veie kommunikasjonsutstyr og varslingsutstyr til bruk i hjemmet. For barnehage går denne kontakten vanligvis via Statped. Det er vanligvis rådgiver fra Statped som begrunner søknad om teknisk utstyr. Foresatte er formelt sett de som søker.

På disse sidene om teknisk tilrettelegging kan du lese om:

  • høyttalere (lydutjevningsanlegg)
  • teleslynge
  • FM-anlegg
  • varslingsutstyr

Kilder – alle sidene om teknisk tilrettelegging

God lyd i skolen. En ressursside fra HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) om hørselshemning og tilrettelegging i skolen. Her finner du også filmer om god lyd i skolen.

På bølgelengde – tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap. På bølgelengde består av en film- og en faktadel som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon og kunnskap om hørselshemning, barn med hørselshemning grunnskolealder og hvordan den enkelte skole kan tilrettelegge for et godt læringsmiljø.

Ressurs for hørselshemmede. Nettsidene skal være en ressurs for undervisning av hørselshemmede barn, unge og voksne. Mye av materiellet er utviklet med utgangspunkt i Kunnskapsløftet (LK06), men du finner også oversikt over materiell som ble laget til L97.

Små barn med hørselstap. Informasjonsperm til foreldre. Statped midt og St. Olavs Hospital Høresentralen har utarbeidet en informasjonsperm til foreldre om hørselstap (0 – 3 år). Permen kan også benyttes til foreldre med større barn.

Hørselshemmede. Disse nettsidene fra Utdanningsdirektoratet erstatter «Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming.»

Les mer

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV - Hjelpemiddeldatabasen. Informasjon om hjelpemidler som kan bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve så selvstendig som mulig. Databasen inneholder også hjelpemidler som kan gjøre det lettere for de som assisterer.

NAV - Hjelpemiddelsentral. Informasjonsside fra NAV Hjelpemiddelsentral.

NAV - Hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV Hjelpemidler.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 28.08.2017