FM-systemer

Når barnet har høreapparat eller CI med FM-mottaker, kan det utnytte ulike typer FM-systemer. FM-systemer baserer seg på radiobølger og er trådløse. De er utviklet for å:

  • forbedre taletydelighet i situasjoner med støy
  • forbedre taletydelighet når det er avstand mellom den som snakker og den som lytter

I et FM-system bærer personen som snakker en mikrofon som er koblet til en sender. Mikrofonen kan også plasseres midt på et bord når det er en gruppeaktivitet. Ved denne bruken vil alle lyder omkring bordet forsterkes og taleoppfatningen kan bli dårlig hvis det er uro rundt bordet.

Fra senderen blir signalet sendt via radiobølger til en mottaker. Mottakeren er gjerne en FM-sko som er koblet på høreapparatet eller en integrert mottaker inne i høreapparatet.

FM-utstyr er praktisk å ha med på tur, siden det ikke krever fast montering i et rom.

Hjemme kan barn ha utbytte av å koble FM-utstyr til TV og CD-spiller. Det kan også være et godt hjelpemiddel for kommunikasjon i bil hvor det er mye støy og vanskelig å munnavlese. I barnehage kan det være nyttig å bruke FM-utstyr når noe foregår i større gruppe.

Forutsetninger for bruk av FM hos barn

Bruken av FM-systemer forutsetter god kjennskap til høreapparatets programmer og måten man bytter program. Høreapparatet må kobles om til M-FM eller FM-posisjon, og dette krever årvåkenhet og kompetanse fra de voksne. Etter bruk av FM, skal høreapparatet stilles tilbake til M-posisjon.

Et høreapparat som er innstilt på ren FM, mottar ikke lydinntrykk fra omgivelsene, kun fra mikrofonen eller eventuelt CD-spilleren/TV-en.

FM-systemer er vanligvis knyttet til brukerens høreapparater. Denne teknologien kan også være nyttig for barn som har normal hørsel og konsentrasjonsvansker.


										
					
Sist oppdatert 17.10.2013