Høyttalere

Voksen bruker lydutjevningsanlegg.Høyttalere til pedagogisk bruk er lydutjevningsanlegg. De er bygd for god gjengivelse av tale og for å gi jevnere lydfelt i rommet. Hensikten med anlegget er ikke stor lydforsterkning, men å løfte fram stemmen.

Ved hørselstap er det spesielt viktig at det er forskjell på lydnivået mellom signal og støy. Signalet, som gjerne er stemmen til pedagogen eller til andre barn, må framstå tydelig i forhold til bakgrunnsstøyen. Der det er mennesker, vil det alltid være bakgrunnsstøy: hosting, klær i bevegelse og lek. Høyttalere vil bedre signal/støy-forholdet.

I barnehagen kan lydutjevningsanlegg være et godt hjelpemiddel, for eksempel i samlingsstund.


										
					
Sist oppdatert 01.09.2012