Illustrasjon for småbarn kombinert

Småbarn – kombinerte sansetap

Nettsidene småbarn – kombinerte sansetap handler om barn under skolealder som har kombinert syns- og hørselshemning.

Noen barn er født med et kombinert sansetap, andre er født med sykdommer eller syndromer der syns- og hørselshemningen viser seg etter noen få år. Derfor er det også vanlig å skille mellom medfødte og ervervede kombinerte sansetap.

Vi har samlet informasjon som kan være nyttig, enten du er fagperson, foreldre, i familie med, kjenner eller jobber med et barn med kombinert sansetap.

Introduksjon til menyene

Portretter – Her kan du se små videosnutter av ei jente i samvær med foreldrene i utelek – og samvær med en voksen på førskolen. Videosekvensene finnes i fem versjoner: vanlig video, tegnspråktolket, tekstet for hørselshemmede, synstolket (Audio Description) og synstolket tekstversjon.

Om kombinerte sansetap – Her finner du en del faktaopplysninger om syn og synsfunksjon og om hørsel og hørselsfunksjon – og om hvordan disse gjensidig påvirker hverandre.

Deltakelse – Dette handler om hvordan barn med kombinerte sansetap utvikler seg og lærer på en rekke områder. Det er viktig at barnet tidlig kommer inn i gode samspillsrelasjoner som vektlegger lek og livsutfoldelse. Målet er at barnet skal være aktivt, deltakende og oppleve mestring i lek og aktiviteter, alt ut fra sine egne forutsetninger.

Tilrettelegging – Hvordan kan man tilrettelegge for best mulig deltakelse? Du finner informasjon om praktisk og pedagogisk tilrettelegging, hjelpemidler, samt litt om det å begynne i barnehage og overgang til skole. Du vil også finne informasjon om IKT hjelpemidler og alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Ofte stilte spørsmål – Kanskje du får svar på noen av spørsmålene dine under denne menyen?

Lenker og litteratur – De fleste nettsidene på sansetap.no inneholder lenker til litteratur og videre lesing. Alle lenker og litteraturhenvisninger som handler om småbarn og kombinerte sansetap, er samlet under denne menyen.

Fellessider – alle sansetap

 – du finner lenkene i toppmenyen øverst til venstre

Simulator – Her finner du lenker til alle syns- og hørselssimulatorene på sansetap.no. Finn ut mer om hvordan det kan arte seg å se eller høre med redusert syn eller hørsel. Hver alder har sine unike simulatorer.

Diagnoser og tilstander – Her finner du syns- og hørselsdiagnoser, tilstander og sykdommer ordnet alfabetisk. Her har vi også samlet en oversikt over de vanligste og mindre vanlige diagnosene/tilstander når det gjelder kombinerte sansetap.

Støtte og hjelp – Hvor kan du få råd og veiledning? Hva finnes av rettigheter og tilbud? Hvilke interesse- og brukerorganisasjoner er det på syns- og hørselsområdet? Under støtte og hjelp kan du få svar på mange slike spørsmål (og mye mer), med mange lenker til videre lesing og mer informasjon.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 12.06.2018