Deltakelse

Aktivitet og deltakelse i dagliglivet, krever at omgivelsene tilrettelegger for sampill og kommunikasjon ut fra barnets forutsetninger.

Barn i aktivitet på lekeplassen.Deltakelse forutsetter ikke bare at barnet selv er aktivt. Det innebærer også at omgivelsene har kunnskap som kan hjelpe barnet inn i et kulturelt fellesskap der nærhet, samspill og kommunikasjon i mellommenneskelige relasjoner er i fokus.

Barnet trenger å kjenne seg sett, anerkjent og oppleve seg selv som betydningsfullt, enten det har medfødte syns- og hørselsvansker, eller ervervede syns- og hørselsvansker.

På sidene om deltakelse kan du lese om grunnleggende prinsipper for godt samspill, for kommunikasjon, om lek og livsutfoldelse, om fysisk aktivitet og om dagliglivets utfordringer.

Kilder

Feilberg, J., Gangås, J., Hansen, I. S., Mjaavatn, P. E., Rusten, R., & Stjern, H. (1989). Det blinde barnet. Språkstimulering i det første leveåret. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Kunnskapsdepartementet (2006). Rammeplanfor barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet.


										
					
Sist oppdatert 03.01.2018