Ervervede syns- og hørselsvansker

Kommunikasjon og språk

Hørselsnedsettelse

For barn med hørselsnedsettelse er det viktig å få til så god hørsel som mulig. For mange barn vil det gi et bedre lydbilde ved bruk av hørselsteknisk utstyr, slik som høreapparat og/eller cochleaimplantat (CI).

For at barnet som er døv eller har nedsatt hørsel skal lære og utvikle seg, må det bli forstått og lære å forstå andre. En forutsetning for at barnet skal være aktivt i kommunikasjonen med omgivelsene, er at det opplever kommunikasjonen som meningsfull.

Barn med lettere grad av nedsatt hørsel og barn med ensidige hørseltap, vil ofte kunne forstå og selv produsere talespråk.

For en del barn med stor grad av nedsatt hørsel, kan det være en fordel å lære både  tegnspråk og talespråk. Da kan barnet veksle mellom de to språkene ettersom hvilket miljø de befinner seg i.

Tegnspråk er det naturlige språket for kommunikasjon og læring for mange barn med sterk nedsatt hørsel.

Barn med moderate hørselsnedsettelser som har talespråk, kan ofte ha nytte av en kombinasjon av tale og tegn.

På sidene om språk og kommunikasjon under småbarn hørsel, kan du lese mer om tegnspråk, talespråk, talespråklig tilnærming med tegn (norsk med tegnstøtte), munnavlesning og kroppsspråk.

Les mer om kommunikasjon og språk på småbarn hørsel.

Synsnedsettelse i tillegg

Når synet også er rammet, blir utfordringene større.

Voksne med visus på 0,25 kan munnavlese på 1,5 meters avstand med høy grad av sikkerhet. Flytter personen seg til 6,5 meter, må visus være 0,7.

Det er ikke presisert noe om barn. Bevegelsespersepsjon, øyebevegelser (sakkader), synsfelt og visus er spesielt viktig i forhold til avlesning av tegnspråk.

Oppmerksomhetsretting er en forutsetning.

Les mer om språk og begrepsutvikling på småbarn syn.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 19.02.2019