Medfødte syns- og hørselsvansker

Ei lita jente sitter på armen til moren sin og de ler sammenBarn er først og fremst barn, og trenger å kjenne seg sett, forstått og anerkjent. Barn trenger å kjenne at voksne gir hjelp når det trenges.

Barn blir også fornøyde når de mestrer utfordringer med minimal hjelp, eller på egen hånd.

Barn med medfødt syns- og hørselsnedsettelse trenger som oftest tilretteleggende hjelp for å kunne delta i et sosialt og kulturelt fellesskap som fremmer kommunikasjon, læring og utvikling. Dette fellesskapet omfatter både familie og barnehage.

Familien

Familien trenger ofte hjelp og støtte for å kunne skape et trygt og godt fellesskap hjemme, der barnet får gode forutsetninger for å være aktiv og delta i felleskapet.

Foreldre skal oppleve å bli trygge på det de gjør, og de trenger støtte i det å se fremskritt selv om de kan virke små og ubetydelige for omgivelsene.

En far skriver i boken om sin sønn at da sønnen klarte det de ikke trodde han kunne, nemlig å spise selv, så var det et gigantsteg som de måtte dele med venner og familie:

En ny smak på livet

Av Svein Olav Kolset

Våre venner spurte om vi ikke skulle gi ham litt mat i munnen.
All erfaring sa oss at det ville være fånyttes. Men likevel: Hvorfor ikke?

Vi åpnet glasset med barnemat og la inn litt på tunga.
Tove utførte øvelsen.
Jeg var like ved og drev med noen annet.

Jeg ventet bare på de vanlige brekningene.

De kom ikke.
Maten gikk ned.
Den riktige veien!
Ja!
Hele glasset gikk ned.
Helt smertefritt.

Det var lyst og snøfylt ute.
Det strålte.
Opplevelsen var overveldende.
Det gjorde fysisk vondt.

Sondene ble pakket ned.
Flere barnematglass kom på bordet.
Vi ringte og skrev brev.
Familie og venner måtte få vite.
Torgeir var nesten to år.
Et nytt kapittel i livet hans var begynt.
For en dag!

Et påskeunder!

Ikke noe stort skritt for menneskeheten.
Men et gigantsteg for Torgeir.

(Gjengitt med tillatelse)

På sidene om deltakelse kan du lese om bruk av sansene og læring og utvikling på en rekke områder. Områdene samspill og kommunikasjon er vektlagt spesielt da disse ofte berøres av en syns- og hørselsnedsettelse.

Her kan du få hjelp til å se muligheter og løsninger, både hjemme og i barnehagen.

Kilder

Kolset, S. O. (2011). En sjelden kar – en fars beretning. Oslo: Dinamo forlag.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.08.2018