Bruk av hjelpemidler

Noen barn med nedsatt syn og hørsel vil ha behov for hjelpemidler for å kunne delta aktivt i samhandling med andre og dermed inngå i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Ei lita jente sitter på en trehjulssykkel med støttestang bak og en voksen dame går bak og holder stangen.Introduksjon av hjelpemidler må gjøres lystbetont og foregå i nært samarbeid og samspill med barnet selv. Det er viktig at barnet opplever mestring og og at det oppelever nytten av hjelpemidlet.

Barna har ulike forutsetninger, og det må derfor alltid tas individuelle hensyn.

Barn som er svaksynte har ofte nytte av både visuelle og fysiske markeringer, mens barn som er blinde trenger fysiske markeringer.

Et godt lydmiljø, orden og struktur er også viktig for alle barn med nedsatt syn og hørsel.

Et god tilrettelagt ute- og innemiljø gjør at barnet:

  • får bedre oversikt
  • kan forflytte seg og få tilgang til kunnskap om omverden
  • kan bevege seg tryggere og sikrere
  • blir mer selvstendig
  • blir mer uavhengig
  • slipper å bruke krefter på å skaffe seg oversikt
  • får mer energi til å delta aktivt i lek og i det sosiale miljøet

Les mer om fysisk tilrettelegging for blinde og svaksynte.

Les mer om fysisk tilrettelegging for hørselshemmede.

Les mer om teknisk tilrettelegging for hørselshemmede.

Les mer

NAV. Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

NAV hjelpemidler. Informasjonsside fra NAV Hjelpemidler.


										
					
Publisert 06.09.12, sist oppdatert 23.03.2018